Våre ansatte

Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaringer.

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Bjarne Håkon Hanssen

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

Lasse Lehre

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver

Vårt søsterselskap

Våre samarbeidspartnere

Vår samarbeidspartner i Sverige 

Logo Reform Society

Reform Society