Astrid Knutsen Hårstad 

Astrid er rådgiver i Kruse Larsen.

Astrid er en erfaren strategisk rådgiver innen politisk posisjonering og mediearbeid.

Hun har erfaring som politisk rådgiver i klima- og miljødepartementet, hvor hun jobbet som en av Ola Elvestuens nærmeste rådgivere. Som politisk rådgiver hadde Astrid ansvar for kommunikasjon og medier, og arbeidet med en rekke krevende saker politisk og i media.

Erfaringen fra departementet har gitt henne innsikt i politiske emner tilknyttet bærekraft, klima og miljø, samt politiske prosesser, budskapsutvikling, og utadrettet mediearbeid. Med bred erfaring både på operativt og strategisk plan kan Astrid bistå kunder i Kruse Larsen med politisk analyse, strategiarbeid og mediehåndtering.

Astrid har lang politisk erfaring fra Venstre, som blant annet leder av Venstrekvinnelaget, og nestleder i Bergen Venstre i tre år. Hun har i flere perioder vært inne som kommunikasjonsrådgiver for Venstres stortingsgruppe på Stortinget, og var sentral for Venstres comeback i Hordaland i valget 2013.

Astrid har en mastergrad i Rettsvitenskap (jus) fra Universitet i Bergen, med
spesialisering i selskap og skatterett. Fra tidligere har hun også en
fagutdannelse som prosjektleder innen teater og scenekunst, og har solid
erfaring med ledelse og avvikling av større arrangementer.

Fra 2019 jobber hun som rådgiver i Kruse Larsen.

Telefon

E-post

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver