Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen er partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen

Bjarne Håkon er en ettertraktet strategisk rådgiver og har lang erfaring fra både kommunikasjonsbransjen og politikken. Han har en sterk strategisk kompetanse og en unik forståelse for politiske prosesser. Som statsråd i tre forskjellige departementer har han ledet store reformprosesser, der både intern- og ekstern kommunikasjon har vært svært viktig for å vinne oppslutning om reformene.

Han har tidligere vært statsråd i landbruksdepartementet fra 2000-2001. Fra 2005-2008 var han statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fra 2008-2009 var han statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Etter han var helseminister var han med på å grunnlegge kommunikasjonsbyrået First House i 2009, sammen med Jan-Erik Larsen. Han sluttet i First House 30. September 2016.

Bjarne Håkon har også vært medlem av Næringskomiteen på Stortinget fra 1997-2001, nestleder i Sosialkomiteen fra 2001-2005 og fylkesordfører i Nord-Trøndelag fra 1995-1997. Som fylkesordfører var han også leder av Landsdelsutvalget for Nord-Norge. Han satt i Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2002-2009.

Telefon

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Maren Aasan

RÅDGIVER

Maren Aasan

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver