Jens Fredrik Folland

Jens er rådgiver i Kruse Larsen.

Jens er en erfaren rådgiver med bred kompetanse innen myndighetskontakt, politikk, organisasjon og mediehåndtering.

Han har bakgrunn fra maritim sektor og oljebransjen, hvor han har jobbet både operativt, vært tillitsvalgt og som politisk rådgiver. Blant annet har han vært myndighetskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund, der han hadde ansvar for politikkutvikling og strategisk politisk arbeid.

I fagbevegelsen har han ellers hatt en rekke verv og posisjoner som har gjort han godt kjent med flere saksfelt, spesielt innen maritim sektor, olje og energi, samferdsel, kompetanse og bærekraft.

Jens har ellers erfaring fra utdanningssektoren der han blant annet jobbet nasjonalt med fag- og forskningspolitikk.

Telefon

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver