Karen Skjånes

Karen er seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Karen Skjånes er kjent som en av de skarpeste analytiske hjernene i rådgiver-Norge og har dyp ekspertise på samfunns- og myndighetskontakt. 

Skjånes har vært informasjonssjef og leder for politisk avdeling i Høyres hovedorganisasjon, med ansvar for partiets intern- og eksterninformasjon. Hun har lang og bred erfaring med medietrening. Skjånes er ellers firedobbel norgesmester i quiz.

Telefon

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver