Lars Joakim Hanssen

Lars Joakim Hanssen er seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Lars Joakim har solid politisk erfaring og førstehåndskjennskap til politiske beslutningsprosesser. I åtte år jobbet han som kommunikasjonsrådgiver for FrPs stortingsgruppe.

Han har mer enn to års erfaring fra Solberg-regjeringen, som Sylvi Listhaugs nærmeste rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet.

Lars Joakim har lang erfaring med politisk analyse, mediehåndtering
og strategisk sparringspartner på ledernivå. I Kruse Larsen bistår han kunder med innsikt i politiske beslutningsprosesser og gir strategiske råd om posisjonering i samfunnslivet.

Han har også møtt som stortingsrepresentant for FrP i Forsvars- og utenrikskomiteen, og Næringskomiteen.

Telefon

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Celine Gran

SENIORRÅDGIVER

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Maren Aasan

Rådgiver

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver