Lars Joakim Hanssen

Lars Joakim Hanssen er seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Lars Joakim har solid politisk erfaring og førstehåndskjennskap til politiske beslutningsprosesser. I åtte år jobbet han som kommunikasjonsrådgiver for FrPs stortingsgruppe.

Han har mer enn to års erfaring fra Solberg-regjeringen, som Sylvi Listhaugs nærmeste rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet.

Lars Joakim har lang erfaring med politisk analyse, mediehåndtering
og strategisk sparringspartner på ledernivå. I Kruse Larsen bistår han kunder med innsikt i politiske beslutningsprosesser og gir strategiske råd om posisjonering i samfunnslivet.

Han har også møtt som stortingsrepresentant for FrP i Forsvars- og utenrikskomiteen, og Næringskomiteen.

Telefon

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Partner og seniorrådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver

Anne Therese Gullberg

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Bilde av Lars Joakim Hanssen

SENIORRÅDGIVER

Celine Gran

SENIORRÅDGIVER

Karen

SENIORRÅDGIVER

Bilde av Lasse Lehre

RÅDGIVER

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder