Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen er seniorådgiver i Kruse Larsen.

Lisbeth Berg-Hansen har

lang og bred erfaring både fra politikk og næringsliv. Hun
har inngående kjennskap til politiske og byråkratiske prosesser.

Lisbeth har vært
fiskeriminister, statssekretær på Statsministerens kontor og sittet i Finanskomiteen på Stortinget.


Hun har ledet selskaper og hatt sentrale styreverv, og har blant annet vært visepresident i NHO, og styreleder i
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening. Hun har vært nestleder i styrene i Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning og Høyskolen i Nordland (nå Nord Universitet).

Telefon

99545200

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Partner og seniorrådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver

Bilde av Lars Joakim Hanssen

SENIORRÅDGIVER

Celine Gran

SENIORRÅDGIVER

Karen

SENIORRÅDGIVER

SENIORRÅDGIVER

Bilde av Lasse Lehre

RÅDGIVER

Bilde av Audun Otterstad

RÅDGIVER

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder