Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen er seniorådgiver i Kruse Larsen.

Lisbeth Berg-Hansen har lang og bred erfaring både fra politikk og næringsliv. Hun har inngående kjennskap til politiske og byråkratiske prosesser.

Lisbeth har vært fiskeriminister, statssekretær på Statsministerens kontor og sittet i Finanskomiteen på Stortinget.

Hun har ledet selskaper og hatt sentrale styreverv, og har blant annet vært visepresident i NHO, og styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening. Hun har vært nestleder i styrene i Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning og Høyskolen i Nordland (nå Nord Universitet).

Telefon

Anne Therese Gullberg

SENIORRÅDGIVER

Partner og seniorrådgiver

Dag Fredrik Bruflot

Prosjektleder

Eli Haalien

Prosjektleder

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Karen

SENIORRÅDGIVER

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Maren Aasan

RÅDGIVER

Mette Nilstad

SENIORRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

SeniorRådgiver

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver