Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen har
lang og bred erfaring både fra politikk og næringsliv. Hun har inngående kjennskap til politiske og byråkratiske prosesser.

Lisbeth har vært fiskeriminister, statssekretær

på Statsministerens kontor og sittet i Finanskomiteen på Stortinget. 


Hun har ledet selskaper og hatt sentrale styreverv, og har blant annet vært visepresident i NHO, og styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening. Hun har vært nestleder i styrene i Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning og Høyskolen i Nordland (nå Nord Universitet).

Telefon

995 45 200