Tommy Fjeldheim

Tommy Fjeldheim er rådgiver, kurs og foredragsholder. Han har mangeårig erfaring fra næringslivet og Forsvaret med beredskaps- og sikkerhetsarbeid.

Tommy har befalsutdanning fra Forsvarets Spesialkommando (FSK) og militær profesjonsutdanning gjennom kvalifiseringskurs fra Krigsskolen. 


Han har 14 års erfaring fra spesialstyrken som operatør fra Marinejegerkommandoen og FSK.


Tommy er også en dyktig foredragsholder og forfatter av boken «Tenk som en kriger».

Telefon