Bærekraft

Kruse Larsen kombinerer spisskompetanse på bærekraft, strategi og kommunikasjon med innsikt i den enkelte næring - industri, energi, finans, varehandel, transport, reiseliv, jordbruk og skogbruk, fiskeri og havbruk. Slik kan vi skreddersy bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon for store og små virksomheter.

Akkurat slik Kruse Larsen anbefaler våre kunder å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, integrerer vi bærekraft i vår rådgivning.

Vi jobber med alle aktører som ønsker å gjennomføre reelle bærekraftstiltak. Skal vi lykkes med klimaomstilling, holder det ikke at bare de som er størst og de som går først, endrer seg. Vi bistår både store og små virksomheter - de som vil være først og best, og de som vil lære av de som gikk først.

Uansett virksomhetens størrelse, og uansett virksomhetens ambisjoner, bidrar Kruse Larsen til å utforme bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon som skaper reell endring. Mange av våre kunder velger å bruke FNs bærekraftsmål, og i finansbransjen er TCFDs rammeverk for rapportering på klimarisiko på vei inn for fullt. Vi hjelper deg med å manøvrere i jungelen av rammeverk og rapporteringsmetoder.

Har du spørsmål om bærekraft?
Kontakt Anne Therese Gullberg
  +47 48 07 20 50
atg@kruselarsen.no

Aktuelt om bærekraft

 • 30/04/2021 - Anne Therese Gullberg, for Energi og Klima
  EUs energi- og klimatog kjører videre

  Nok en gang er norsk energi- og klimapolitikk under utforming i Brussel. En stadig større jungel av direktiver og forordninger skal sikre at både EU-landene og Norge faktisk når energi- og klimamålene.

  Les mer
 • 17/03/2021 - Hedvig Heyerdahl og Anne Therese Gullberg
  Hvordan kommunisere bærekraft i en ikke-bærekraftig verden?

  Skal vi nå klima- og bærekraftsmålene, må langt flere enn de fremste innovatørene snakke om bærekraft

  Les mer
 • 29/01/2021 - Kruse Larsen
  EUs «taksonomi» gir muligheter og utfordringer for norsk næringsliv

  EU-Kommisjonen utarbeider nå den endelige «grønnlisten» over bærekraftige økonomiske aktiviteter. Listen skal skille grønn fra grønnvasket, og vil ha store konsekvenser for næringslivet – både i EU og i Norge.

  Les mer
 • 15/01/2021 - Anne Therese Gullberg, for DN
  Det er forskjell på klimavelgere og miljøvelgere

  Tiden for politisk lite kostbare klimaløsninger er i ferd med å renne ut. Da blir det enda viktigere å mobilisere privat kapital til grønne investeringer

  Les mer
 • 11/01/2021 - Kruse Larsen
  Klimavåren 2021 har startet

  Fredag ble regjeringens klimamelding, Klimaplan 2030, lagt frem. Regjeringen vil at CO2-avgiften skal tre-firedobles, transport skal bli grønnere, og fremtidige arbeidsplasser skal sikres.

  Les mer
 • 20/08/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i DN
  Tidenes grønne krisepakke

  EUs gigantiske, grønne krisepakke kommer ikke ut av det blå. Den er bygget sten på sten over mange år og vitner om at koronakrisen fremskynder og forsterker eksisterende trender og utvikling.

  Les mer
 • 04/06/2020 - Anne Therese Gullberg og Petter Kvinge Tvedt, publisert i Finansavisen
  Hvordan skille grønn fra grønnvask

  Det kan være krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort, skriver Anne Therese Gullberg og Petter Kvinge Tvedt i Kruse Larsen.

  Les mer
 • 15/05/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i EnerWE
  Fornybar energi topper kriselisten

  KRONIKK: Det finnes krisetiltak som kan redde både økonomien og klima, skriver Anne Therese Gullberg.

  Les mer
 • 13/05/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i DN
  Grønn omstart eller bråstopp? Politikerne avgjør

  Klimagassutslippene stuper, men finanskrisen viste at utslippene vil gå opp så snart koronakrisen er over.

  Les mer
 • 22/03/2020 - Anne Therese Gullberg og Hedvig Heyerdahl, publisert i DN
  EU styrker forbrukermakten i ny klimapolitikk

  EU bringer nå klimapolitikken enda nærmere folk. Tiltak vil gjelde elektronikk, plast og mikroplast, tekstiler, mat og emballasje og avfall.

  Les mer
 • 16/02/2020 - Anne Therese Gullberg og Hedvig Heyerdahl Moser, publisert i DN
  Prat må til i det grønne skiftet

  Det nye mantraet i bærekaftsdebatten ser ut til å ha blitt at det er på tide å slutte å snakke og heller handle. Ord blir satt opp mot handling. Sist i innlegget fra Ulrik Hallén Øen og Hanne Løvstad i PWC i DN 10. februar.

  Les mer
 • 21/01/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i Klassekampen
  Polarisering er ikke svaret

  Klimakrisen skaper stort engasjement. Med klimastreikende ungdommer på den ene siden og bompengeopprørere på den andre siden. Men ser vi faktisk en polarisering i klimapolitikken? Og er polarisering løsningen på klimarkrisen?

  Les mer
 • 14/08/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert i EnerWE
  Debatten om vindkraft når nye høyder

  Det er viktig å anerkjenne at dette er et spørsmål om substans, og ikke retorikk, sa vår seniorrådgiver Anne Therese Gullberg under et seminar arrangert av Statkraft og Energi Norges under Arendalsuka.

  Les mer
 • 02/08/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert i Klassekampen
  For lite og for sent

  Norges muligheter til å påvirke i EØS-saker er størst tidlig i beslutningsprosessene i EU, men norske politiske partier tar ikke stilling til sakene før etter beslutningsprosessene i EU er over. Vi trenger mer debatt – tidsnok.

  Les mer
 • 25/07/2019 - Anne Therese Gullberg og Marianne Aasen, publisert i DN
  EU tar et steg mot skjerpet mål for klimakutt

  Valget av Ursula von der Leyen til EUs «toppsjef» viste at klima har nådd toppen av agendaen i EU, med raske og uventede beslutninger. Norge får utfordringen: Vil vi følge EU?

  Les mer
 • 19/06/2019 - Marie Byskov Lindberg og Anne Therese Gullberg, publisert i Energi og Klima
  EU gjør seg klar til fornybart Europa

  EU gjør seg klar til en omstilling fra fossil til fornybar energi, og har det siste året vedtatt flere lover for å fremme omstillingen til et bærekraftig energisystem. Omstillingen til et fornybart Europa vil måtte gå enda raskere hvis EU vedtar mål om netto nullutslipp innen 2050.

  Les mer
 • 12/06/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert av NRK radio
  Valg 2019: Bompengepartiene og de grønne partiene vokser

  Både klima og bompenger står på toppen av dagsorden. Vår seniorrådgiver Anne Therese Gullberg snakker med Bernt Aardal i P2 om grønne partier, bompengepartier og hva som skjer i Norge og Europa.

  Les mer
 • 11/06/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert i Energi og Klima
  Grønne konflikter skaper grønn bølge, og nye grønne dilemmaer

  «Politisering» av klima- og miljøsaker bringer de grønne partiene til nye høyder, og vi ser at nye grønne konfliktlinjer vokser frem.

  Les mer