Finansiell kommunikasjon

Kruse Larsen bistår med rådgivning som dekker alle aspekter med finansiell kommunikasjon. Vi bistår ved av børsnoteringer, fusjoner, strukturendringer og oppkjøp, finansiell rapportering og lederkommunikasjon både internt og eksternt.

Kommunikasjonen rundt viktige finansielle hendelser er viktig, men den er også ofte en krevende øvelse fordi den må være presis, relevant og riktig til både markedet og andre målgrupper. Vi bistår ofte med interessentkartlegging og politisk analyse for å best kunne gjennomføre målsettinger.

Vi samarbeider med finansielle tilretteleggere og juridiske rådgivere når det er aktuelt.

Hva vi kan tilby:

  • Investor relations

  • Børsnoteringer

  • Fusjoner og oppkjøp

  • Finansiell rapportering

  • Lederkommunikasjon

  • Mediehåndtering

  • Strategisk selskapskommunikasjon