Selskapskommunikasjon

Kruse Larsen bistår med rådgivning som dekker alle aspekter ved selskapskommunikasjon. Vi bistår med analyser, strategier og handlingsplaner. Vi bistår fra strategi til operative tiltak. Vi er både sparringspartnere og prosjektledere. Alltid med et helhetlig og strategisk blikk. Målet er å gi ledere og virksomheter best mulig verktøy til å nå sine forretningsmål.  
  
Selskapskommunikasjonen er viktig, men den er også ofte en krevende øvelse, fordi den må være helhetlig, presis, relevant og riktig til både markedet og andre målgrupper.  
 
Vi bistår med omdømmeutvikling, strategisk kommunikasjon og lederkommunikasjon. Vi bistår også som rådgivere ved børsnoteringer, fusjoner, strukturendringer og oppkjøp, og med lederkommunikasjon både internt og eksternt. Vi samarbeider med finansielle tilretteleggere og juridiske rådgivere når det er aktuelt, og med vårt internasjonale nettverk av kommunikasjonsbyråer når det gir best løsninger for kundene. 

Hva vi kan tilby:

  • Strategisk selskapskommunikasjon
  • Lederkommunikasjon og presentasjonstrening
  • Mediehåndtering
  • Investor relations

  • Børsnoteringer

  • Fusjoner, oppkjøp og salg