Karen Skjånes

Karen er seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Karen Skjånes er kjent som en av de skarpeste analytiske hjernene i rådgiver-Norge og har dyp ekspertise på samfunns- og myndighetskontakt. 

Skjånes har vært informasjonssjef og leder for politisk avdeling i Høyres hovedorganisasjon, med ansvar for partiets intern- og eksterninformasjon. Hun har lang og bred erfaring med medietrening. Skjånes er ellers firedobbel norgesmester i quiz.