5 råd for god bærekrafts- kommunikasjon

Er du og firmaet ditt bærekraftig? Debatten om bærekraftskommunikasjon og grønnvasking når stadig nye høyder. «Alle» ønsker å være bærekraftige. Hva skal til?

I Kruse Larsen mener vi at all bærekraftskommunikasjon må bygge på kunnskap om bærekraft og reelle tiltak. Det er slik vi kan skille mellom god bærekraftskommunikasjon og lettvint grønnvasking. 


Samtidig er det viktig at frykten for å bli beskyldt for «grønnvasking» ikke stopper næringslivet fra å kommunisere om bærekraft. For det er gjennom å dele erfaringer med andre at vi sammen kan bidra til at verden faktisk går fremover. 


5 råd for god bærekraftskommunikasjon 


1) Start med substansen

- Identifiser hva du og din virksomhet skal gjøre for å bli mer bærekraftig og for å bidra til en mer bærekraftig bransje.

- Finn konkrete bærekraftstiltak knyttet til kjernevirksomheten.

- Integrer tiltakene i forretningsstrategien.


2) Sørg for et utenforblikk: Hvilke forventninger har interessentene dine til deg? 

Stadig flere stiller stadig høyere krav. Eiere, kunder, ansatte og samfunnet rundt. 


3) Hva er din «grønne historie»? 

Når strategien er lagt, og tiltakene klare: Bestem deg for hvilken historie du ønsker å fortelle. Hvorfor og hvordan vil dere være bærekraftige? Hvilken posisjon skal vi ha?


4) Snakk om det. Vær saklig.

Vær konkret og saklig: Kommunikasjon om bærekraft må reflektere de faktiske tiltakene.


Del dine erfaringer med andre. Delta i debatten i det offentlige rom. Fortell om tiltak hvor dere har lykkes – og ikke lykkes. Slik kan dere bidra til at verden faktisk går fremover. 


5) Når dere har nådd målene, sett dere nye mål.

Stadig flere stiller stadig høyere krav. Når dere har nådd målene, vil dere se at kravene er blitt høyere. Da er det bare å starte på toppen igjen – med substansen.

0