Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring.

I et komplisert og uoversiktlig samfunn i stadig utvikling er det avgjørende å forstå og bli forstått. Det er viktig for demokratiet og verdiskapningen, for bedriftene og borgerne.

Samtidig blir det stadig vanskeligere å nå ut med riktig budskap. Få frem hvem man er og hva man faktisk står for. Vi bistår våre kunder med å ta riktige beslutninger. Vi gir råd om hvordan de skal fremme sin sak og posisjonere sitt fellesskap. Vi analyserer, gir råd og viser vei gjennom kompliserte prosesser. Vi kobler sammen det strategiske og operative.

Ta kontakt

Omdømmet følger oss alle i alt vi gjør. Våre rådgivere har bistått flere av Norges fremste bedrifter, politikere og organisasjoner med å posisjonere seg og sine fellesskap riktig.

Politikk

Vi påvirkes alle av politiske rammebetingelser. Våre rådgivere har lang erfaring fra begge sider av norsk politikk. De forstår den politiske situasjonen og har inngående kjennskap til prosessene i politikken og byråkratiet.

Nyhetssyklusen går 24 timer i døgnet og syv dager i uken. Likevel kan det være krevende å nå frem med viktige saker, mens små feiltrinn blir store nyheter. Våre rådgivere har mange års erfaring fra norske medier og redaksjoner.

Flere av våre rådgivere er ettertraktede foredragsholdere og konferansierer. Kruse Larsen leverer kurs på alle nivåer innen blant annet: Medietrening, tale- og presentasjonsteknikk, strategisk kommunikasjon og politisk forståelse.