Kruse Larsen har bred erfaring innen krisekommunikasjon og følger korona-situasjonen og de politiske forhandlingene om krisepakker tett. Ta kontakt på vårt krisenummer: 24076030

Vi kan bistå med støtte og kapasitet, fra enkle interne informasjonsskriv til pressekonferanser og mediekontakt.

 • Krisepakke, Erna solberg, Korona, Corona, Krise, økonomi, næringsliv
  27/03/2020 - Kruse Larsen
  Ny krisepakke - hva inneholder den, hva betyr den og hva skjer videre?

  Fredag la regjeringen fram sitt forslag til en kompensasjonsordning for næringslivet og den fjerde krisepakken for norsk næringsliv. Det vil bli intense forhandlinger i Stortinget før det endelige resultatet er klart.

  Les mer
 • Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, Bjarne Håkon Hanssen, Korona, Pandemi, Corona, Koronakrise, Coronakrise, Kommunikasjon
  23/03/2020 - Kruse Larsen
  Hvordan håndtere korona-pandemien

  Korona-krisen vil ramme hardt, og den vil vare lenge. Vi er i en helt ekstraordinær krisesituasjon vi ikke har opplevd maken til i fredstid. Mange må gjøre vanskelige valg. Næringslivet må drive både god krisehåndtering og god krisekommunikasjon.

  Les mer
 • Corona, Korona, Flinke Ledere, Ledelse, kommunikasjon, PR, PA,
  21/03/2020 - Kruse Larsen
  God ledelse i krisetid

  Korona-krisen vil forandre Norge. Akkurat nå vet ingen hvor lenge den vil vare, bare at det blir lenge. Akkurat nå vet ingen hvor hardt den treffer oss, bare at det blir hardt. Nå testes lederskap på alle nivåer. I nasjonen. I bedriftene. I offentlig sektor. I lokalsamfunnene.

  Les mer

Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring.

Kunnskap er makt. Våre rådgivere kommer selv fra politikken, mediene og kommunikasjonsfaget. De har drevet prosesser, fattet beslutninger, bygget omdømmer, stått i kriser og håndtert medier. 

Det er denne kunnskapen, kompetansen og erfaringen vi tilbyr våre kunder, slik at de kan bruke sin demokratiske rett til å påvirke beslutninger som er viktige for dem.
Vi kobler sammen det strategiske og operative og bistår kundene våre med å ta riktige beslutninger. Vi gir råd om hvordan de skal fremme sin sak og posisjonere sitt fellesskap. Vi analyserer, gir råd og viser vei gjennom kompliserte prosesser.

Ta kontakt

Strategisk kommunikasjon

Omdømmet er med oss i alt vi gjør. Vi hjelper kundene våre med å utvikle bevisst, langsiktig og strategisk kommunikasjon. Den som tar en tydelig posisjon, blir oftere lyttet til og får større gjennomslag. Vi hjelper selskaper, organisasjoner og ledere med å bli hørt, sett og forstått.

Mediehåndtering og omdømmekriser

Mediene er en viktig kanal for svært mange. Men et møte med mediene kan også være overveldende. Konsekvensene av mediedekning kan være mange, dramatiske og langvarige. Vi arbeider for dem som opplever kraften i journalistikken, bistår med hvordan den kan møtes og sikrer at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt.

Politikk

Vi i Kruse Larsen tror på at demokratiet har godt av at flere finner frem i de kompliserte systemene som ellers bare de på innsiden kan forstå. Vi tror på mer innflytelse til flere. Og vi er stolte over at vi går på jobb og bidrar til det hver eneste dag.

Bærekraft og endringskommunikasjon

Bærekraft, klima og sirkulær økonomi er et krevende felt å kommunisere godt om, og det er enda mer krevende å finne riktig bærekraftstrategi, med reelle, gode tiltak og effektiv gjennomføring.

Vi hjelper kundene våre med å forklare hvordan de kan bli del av løsningen og til å påvirke hvordan omstillingen bør skje.

Kurs og foredrag

Flere av våre rådgivere er ettertraktede foredragsholdere og konferansierer. Kruse Larsen leverer kurs og trening på alle nivåer innen blant annet: Medietrening, kriseøvelse, tale- og presentasjonsteknikk, strategisk kommunikasjon og politisk forståelse.