News from Kruse Larsen

 • Krisepakke, Erna solberg, Korona, Corona, Krise, økonomi, næringsliv
  27/03/2020 - Kruse Larsen
  Ny krisepakke - hva inneholder den, hva betyr den og hva skjer videre?

  Fredag la regjeringen fram sitt forslag til en kompensasjonsordning for næringslivet og den fjerde krisepakken for norsk næringsliv. Det vil bli intense forhandlinger i Stortinget før det endelige resultatet er klart.

  Read More
 • 23/03/2020 - Kruse Larsen
  Hvordan håndtere korona-pandemien

  Korona-krisen vil ramme hardt, og den vil vare lenge. Vi er i en helt ekstraordinær krisesituasjon vi ikke har opplevd maken til i fredstid. Mange må gjøre vanskelige valg. Næringslivet må drive både god krisehåndtering og god krisekommunikasjon.

  Read More
 • Corona, Korona, Flinke Ledere, Ledelse, kommunikasjon, PR, PA,
  21/03/2020 - Kruse Larsen
  God ledelse i krisetid

  Korona-krisen vil forandre Norge. Akkurat nå vet ingen hvor lenge den vil vare, bare at det blir lenge. Akkurat nå vet ingen hvor hardt den treffer oss, bare at det blir hardt. Nå testes lederskap på alle nivåer. I nasjonen. I bedriftene. I offentlig sektor. I lokalsamfunnene.

  Read More
 • Korona, Virus, Pandemi, Epidemi, Krise, Kruse Larsen, Økonomi, Næringsliv
  09/03/2020 - Kruse Larsen
  Hvordan jobbe med korona-beredskap

  Korona-viruset Covid-19 er en av de mest alvorlige truslene vi har stått overfor som samfunn på lenge. Næringslivet rammes nå med full kraft, og informasjonsbehovet er enormt. Er du og din bedrift godt nok forberedt på alle områder?

  Read More
 • 14/02/2020 - Kruse Larsen
  Read More
 • 03/10/2019 - Kruse Larsen
  Read More
 • 03/09/2019 - Kruse Larsen
  Read More
 • 03/05/2019 - Kruse Larsen
  Read More
 • 25/03/2019 - Kruse Larsen
  Read More