Åpenhetsloven: Tiden er inne for å oppfylle løftene

Mange bedrifter lovet mye i forrige års redegjørelse etter åpenhetsloven. Regelverk skulle gjennomgås, leverandører skulle bli kikket i kortene og Code of Conducts skulle opprettes. Nå nærmer det seg siste frist for å levere på løftene som ble gitt. Kruse Larsen kan bistå med arbeidet.

Mens mange bedrifter har jobbet godt og stødig med åpenhetsloven gjennom året, er det mange som også har tenkt at de har god tid før neste redegjørelse. Selv om fristen for å offentliggjøre neste redegjørelse først er 30. juni 2024, skal redegjørelsen dekke siste regnskapsår. Det betyr at det begynner å haste med å oppfylle det man lovet i fjorårets rapport.  


Det første året etter at åpenhetsloven trådte i kraft, prioriterte Forbrukertilsynet veiledning. I sommer varslet de at de vil starte opp med kontroller. Noe som vil være en naturlig del av arbeidet for Forbrukertilsynet fremover, er å se på hvordan bedrifter følger opp arbeidet de selv har lovet at de skal gjøre. 


Selv om det begynner å haste, er det mye man kan gjøre frem til rapporteringsperioden er over. Det kan være utfordrende å vite hvordan man skal følge opp arbeidet med åpenhetsloven, og når man skal prioritere hva. Kruse Larsen kan bistå med alt fra rådgivning knyttet til åpenhetsloven, oppfølgingsplaner for hva man bør gjøre og med selve åpenhetslovrapporteringen.  


Ta kontakt med oss i dag! 


Anne Therese Gullberg 


Anne Therese er partner og bærekraftsansvarlig i Kruse Larsen. Hun har lang erfaring fra politikk, forskning og media. I Kruse Larsen hjelper hun kundene med bærekraft, energi- og klimaomstilling. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, og har jobbet 13 år som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og har vært gjesteforsker ved Potsdam Institute for Climate Impact Research og ved Free University Berlin.  

Telefon: +47 48 07 20 50 
E-post: ATG@KRUSELARSEN.NO 

Caroline Hoff  


Caroline er rådgiver i Kruse Larsen. Caroline har erfaring innen politikk, kommunikasjon og mediehåndtering. Hun er jurist og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg på EU- og bærekraftsrett. Herfra tar hun med seg en god forståelse for reguleringsprosessene innen energi, klima og bærekraft, både i Norge og i EU-systemet. 

Telefon: +47 98 08 66 72 
E-post: CH@KRUSELARSEN.NO 

0