Med krisepakker skal landet bygges

Klokken 12 i dag legger regjeringen frem forslag til en krisepakke som skal løfte Norge ut av koronakrisen. Det blir startskuddet for en intens periode med kamp i Stortinget om prioriteringer, summer og rammebetingelser. Kruse Larsen har laget en oversikt over de viktigste tiltakene som nå skal på forhandlingsbordet i Stortinget.

Her kan du følge med på regjeringens pressekonferanse fra kl. 12:00.

Slik vil regjeringen ta Norge ut av koronakrisen: 

Lønnstilskudd til bedrifter for at de skal ta tilbake permitterte.
Økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, blant annet for å veie opp for kutt i pengebidragene fra privat næringsliv til forskningsinstituttene. Denne satsingen vil gå over flere år.
En styrket satsing på grønn skipsfart og maritim sektor. Denne satsingen skal også sikre nye oppdrag til den hardt rammede verftsindustrien langs kysten.
En strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi. I disse strategiene skal det også ligge midler til konkrete prosjekter.
 

I tillegg er det varslet at Kulturdepartementet vil utvide kompensasjonsordningen for kulturlivet. Statsminister Erna Solberg varslet også på Politisk Kvarter at kontantstøtten til bedrifter vil vare til og med august. Det er likevel ventet at flere bransjer vil komme med krav om bedre tilpasset støtte, alt fra ekspressbussene til musikknæringen. Stortingsforhandlingene vil avgjøre hvem som vinner frem. 

 

Liten grønn pakke

I krisepakken inngår også en grønn pakke på 3,6 milliarder. Denne innebærer følgende: 

Teknologiutvikling i industrien: Enova får 2 milliarder som skal gå til teknologiutvikling i industrien. Det er en ekstrabevilgning omtrent på størrelse med de årlige bevilgningene til Enova.
Ny klimavennlig teknologi: Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva får 1 milliard over tre år. Her skal norske bedrifter konkurrere om å utvikle ny, klimavennlig teknologi.
Det settes også av 600 millioner til andre tiltak.
Hva skiller Norge og EUs grønne krisepakker?

Den største forskjellen mellom Norge og EU er at mens Solberg-regjeringen satser på en relativt avgrenset grønn krisepakke, kommer hele EUs krisepakke med to klare føringer. Pakken på 7.500 milliarder kroner skal stimulere til grønn næringsutvikling og «grønne jobber» og digitalisering av det indre markedet. 25 prosent er satt av til klima.


Statsminister Erna Solberg legger vekt på at regjeringens krisepakke skal bidra til å få i gang økonomi og skape arbeidsplasser, men altså uten tilsvarende føringer. 


EUs krisepakke inneholder blant annet: 

Grønne bygg: EU skal doble den årlige andelen av renovering av eksisterende bygg. Dette skal bidra til flere jobber bygg, anlegg og andre arbeidsintensive sektorer.
Fornybar energi og ny teknologi: EU satser på energilagring, hydrogen, batterier, karbonfangst og -lagring og bærekraftig infrastruktur. Kommisjonen varsler også satsing en satsing på fornybar til havs.
Bærekraftig transport: Kommisjonen foreslår å sette opp en million ladepunkter for elbil og å gi støtte til en elbilsatsing i den europeiske bilindustrien.
Les mer om EUs krisepakke her:

https://www.kruselarsen.no/b/slik-er-eus-groenne-krisepakke-paa-750-milliarder-euro


Korona-bistand 24/7

Kruse Larsen har satt sammen et dedikert team som jobber 24/7 for å bistå alle type virksomheter etter behov, blant annet med å utforme innspill til krisepakkene og strategier for å få mest mulig gjennomslag.. Om dere har behov for å bistand, så er det bare å ta kontakt med vårt team:


Jan-Erik Larsen, jel@kruselarsen.no, 995 41 967
Bjarne Håkon Hanssen, bhh@kruselarsen.no, 916 73 500
Anne Therese Gullberg, atg@kruselaren.no, 480 72 050
Petter Kvinge Tvedt, pkt@kruselarsen.no, 995 53 007

0