Nå kuttes samferdselsprosjektene

I Norge styres transportpolitikken gjennom tolvårsplaner. Stortingsmeldingen om ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 legges frem i 2021. Uavhengig av hvem som styrer landet, er over 75 milliarder i statsbudsjettet hvert år bundet opp av investeringer i NTP.

Selv om korona-situasjonen preger nyhetsbildet, går prosessen med NTP foreløpig sin gang. Forrige uke la transportetatene frem sine forslag til prioriteringer for NTP 2022-2033. Svarene fra virksomhetene er lagt ut til høring med svarfrist 1. juli. Har du en vei- eller banestrekning du vil ha bygget? Da er det nå tidsvinduet er åpent for å få påvirke.

Er du på høringslisten? Sjekk selv. Det er selvsagt mulig å avgi høringssvar uten å være på høringsfristen. Høring avgir du her, og du kan få hjelp av oss ved å sende en epost til NTP@kruselarsen.no.

Kruse Larsen har lang erfaring med å posisjonere kommuner, sammenslutninger i næringslivet, entreprenører og underleverandører i transportpolitisk sammenheng. Vårt samferdselsteam består av medarbeidere som har bred erfaring med å jobbe med transportpolitikk. Du kan lese mer om teamet her

NTP er delt opp i to seksårsplaner. Den første seksårsplanen er prosjekter som stort sett vil bli realisert, mens den andre seksårsplanen er prosjekter med intensjoner om realisering. Det handler dermed først og fremst om å komme med i den første seksårsplanen. Særlig viktig er dette for mange av de prosjektene som i gjeldende NTP har vært i den siste perioden. For helt nye prosjekter holder det kanskje bare å komme med i andre periode, det styrker sjansen for å komme med i første periode neste gang.

Oppdragsbrevet fra myndighetene er denne gangen svært preget av ønsket om effektivisering. De ønsker kostnadsreduserende tiltak over hele landet, og de ønsker prosjekter som maksimerer nytten. Vi tror ikke det bare blir mindre toaletter til 16,9 millioner kroner fremover, det blir en kamp om viktige samferdselsprosjekter over hele landet. Å få frem ringvirkningene av et prosjekt har aldri vært viktigere. Samfunnsøkonomi og positive ringvirkninger.

Og: Forrige NTP slo alle rekorder i beløp og prosentvis vekst i samferdselsbudsjettet. Det skjer ikke denne gangen. De neste årene vil transportpolitikken handle mer og mer om hvem som skal få mindre og ikke lenger om hvem som skal få mer.

Noen raske tips på veien:

Prosjektet må være prioritert av kommunene, regionrådene, fylkesting og næringsliv i regionen.
Stortingsbenken i din stortingsvalgkrets må kjenne til og jobbe for prosjektet.
Du må vite hvem som er de viktigste driverne i hvert parti på Stortinget. Dynamikken har endret seg med en mindretallsregjering. Fremskrittspartiet sitter på vippen og vil være med å forhandle frem en løsning neste år. Samtidig er det tradisjon for å søke forlik med opposisjonen. Dermed er Arbeiderpartiet også relevante.
Prosjektet må være forankret hos tredjepartsaktører. Andre enn kommunen eller det lokale næringslivet må også være for prosjektet. Det betyr at du må sørge for et ekspertmiljø finner det relevant nok til å snakke om for deg.

Ta kontakt med NTP@kruselarsen.no hvis du trenger hjelp til noe. I mellomtiden kan du lese vår liste over noen prosjekter som vi tror står i fare for å bli utsatt.

Agder
E18/E39 Gartner­løkka–Kols­dalen
Vestfold og Telemark + Agder
Grenlandsbanen
Innlandet
Rv. 4 Roa–Gran grense
Dobbeltspor Sørli–Åkersvika
Innlandet og Viken
E 16 Nybakk – Herbergåsen – Slomarka
Viken
E134 Dagslett - Linnes
Riksvei 4 Kjul-Rotnes
Moss - Intercity
Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen
Holmenbrua
Møre og Romsdal
E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt
E136 Flatmark–Monge–Marstein
E136 Breivika - Lerstad (Bypakke Ålesund)
Nordland
E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt
E6 Sørelva - Borkamo
E6 Ulsvågskaret
E10 Nappstraumen - Fiskebøl (E10 Lofoten)
Oslo
Oslotunellen
Manglerudtunellen, E6
Rogaland
Riksveg 13 Erlefjord - Strand, herunder prosjektet RV13 Lovraeidet - Rødsliane
Troms og Finnmark
E8 Ramfjord (Sørbotn - Laukslett)
Trøndelag
Fra ett til to tog i timen på Trønderbanen Melhus–Steinkjer.
Vestland
E16 Bergen-Voss (K5-alternativet)
Bybanen til Åsane

Rv 13 Vikafjellet - Tunnel

0