Nå starter kampen om milliardene i ny Nasjonal transportplan

De faglige forslagene til prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem og sendt på høring. Dette arbeidet er svært viktig for alle som vil påvirke investeringer og utvikling av landets veier, jernbaner, havner og flyplasser i årene som kommer.

Fredag 31. mars fikk samferdselsministeren forslag om hvordan ressursene bør prioriteres i NTP for 2025-2036. Det er Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket som har levert innspillene.  


Regjeringen vil legge frem den ny NTP for Stortinget våren 2024, ett år tidligere enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes nasjonale og internasjonale utfordringer som endrer rammebetingelsene, og en erkjennelse om at det er lettere å si nei når stortingsvalget er mer enn et år unna. 


Slutt på «gratis» handlingsrom 


Det er en ny økonomisk virkelighet sammenliknet med NTP-behandlingen for fire år siden. Tidligere regjeringer hadde mellom ti og 20 milliarder kroner i «gratis» handlingsrom hvert år, fordi veksten i økonomien var større enn veksten i offentlige utgifter. Nå vil regjeringen ha null kroner til overs uten å måtte kutte andre utgifter eller øke skattene. 


Dagens NTP vil kreve minst fire milliarder hvert eneste år for å holde tritt med målet om 1200 milliarder kroner til utvikling av veier, jernbane, kollektiv, kysttransport og luftfart i alle landsdeler fram mot 2033. Det skal ikke store matematikkferdigheter til for å skjønne at dette er et regnestykke som ikke går opp uten at noen tidligere lovede prosjekter og hjertesaker må lide.  


Knallhard kamp om prioriteringer 


Det er få sektorer som legger så viktige premisser for utvikling som transportsektoren. Nå starter den intense kampen om hvem som skal inn, hvem som blir med videre, og hvem som skal ut av NTP. 


Kruse Larsen og Pressure har et eget team av eksperter innen samferdsel og politisk påvirkning av infrastrukturprosjekter. Vi kan bistå med innsikt, kompetanse, rådgivning, utvikling av høringssvar, og effektive og kreative påvirkningskampanjer. 


For alle som ønsker å påvirke NTP, er første steg å delta i høringen om transportvirksomhetenes svar på oppdragene de har fått. Høringen vil være åpen fram til sommeren og er tilgjengelig for alle interesserte. 


Ta kontakt med partner i Kruse Larsen, Petter Kvinge Tvedt, om du trenger hjelp til arbeidet: pkt@kruselarsen.no  

0