Ny kamp om fornybar energi i EU

Fornybardirektivet skal revideres. Nå intensiveres kampen før EU-kommisjonen legger frem «sommerpakken». De første lekkasjene fra Brussel forteller oss litt hvor de viktigste slagene vil stå

Bare to og et halvt år siden siste versjon av fornybardirektivet trådte i kraft i desember 2018, legger EU-kommisjonen frem forslag til et revidert direktiv med oppdaterte målsettinger for fornybar energi. Fornybardirektivet står sentralt når EU-kommisjonen legger frem en ny pakke med lovforslag kalt «Fit for 55» 14. juli i år, for å sikre at EU-landene når det nye klimamålet om minst 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Direktivet er EØS-relevant, så samtidig som den norske energimeldingen skal behandles av et nyvalgt storting til høsten, legges viktige rammer for norsk energipolitikk i Brussel. Revisjonen kommer før Norge har rukket å ta fornybardirektivet fra 2018 inn i norsk lov. Direktivet fra 2019 vurderes nå sammen med resten av «Ren energi»-pakken som en del av den ordinære i EØS/EFTA-prosessen.

Noen av stridsspørsmålene kjenner vi igjen som gjengangere fra tidligere revisjoner av fornybardirektivet. Fornybarmålet skal opp, spørsmålet er bare hvor høyt. Det er heller ennå ikke avklart om fornybarmålet blir bindende, enten på EU- eller på nasjonalt nivå. Opprinnelsesgarantiene omfatter i dag lavkarbon gass og hydrogen, men her kan det bli omkamp.

 

Les hele saken her

0