Podkast: Tillit og kontroll

Hvordan jobber Stortinget seg gjennom køen av habilitetssaker? Hva skal til for at det opprettes en kontrollsak? Og er det fristende for kontroll- og konstitusjonskomiteen å lage litt mer sirkus?

I denne utgaven har vi besøk av Peter Frølich, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. I tillegg forteller Aftenposten-veteran Harald Stanghelle om hvordan politiske skandaler påvirker folks tillit til politikerne, partiene og det politiske systemet. Jan-Erik Larsen leder samtalen.

 

Podkast uten portefølje er en podkast fra Larsen og Pressure. Har du innspill, ris eller ros, eller forslag til gjester? Ta kontakt med oss på Facebook, LinkedIn eller post@kruselarsen.no. 

0