Prat må til i det grønne skiftet

Det nye mantraet i bærekaftsdebatten ser ut til å ha blitt at det er på tide å slutte å snakke og heller handle. Ord blir satt opp mot handling. Sist i innlegget fra Ulrik Hallén Øen og Hanne Løvstad i PWC i DN 10. februar.

Utfordringen med det som populært kalles det grønne skiftet, er at ingen sitter på en fiks ferdig løsning som er klar til å tas i bruk, derfor vi må snakke sammen og lære av hverandre. Vi trenger rett og slett flere næringslivsledere som snakker høyt om bærekraft, ikke færre.

Mange næringslivsledere vegrer seg allerede for å ta del i bærekraftsdebatten. Vi som jobber med bærekraft hver dag bør derfor ikke bidra til å gjøre terskelen enda høyere, heller tvert om. Skal næringslivet og samfunn sammen finne løsninger, trenger vi mer enn noen gang at næringslivet kan snakke høyt om bærekraft: Om arbeidet de lykkes med – og ikke lykkes med. Om hva de selv og resten av næringslivet kan lære.

Mer prat er en forutsetning for få nå de stadig mer ambisiøse bærekrafts- og klimamålene.

0