Sammen. Kontrollert. Over tid. Slik skal viruset slås ned.

12. mars endret alt seg for alle. Etter påske tar vi de første stegene tilbake til hverdagen. Sammen. Kontrollert. Over tid. Dette er regjeringens strategi.

I dag skjedde det to ting. Først ble forhandlingsresultatet i Stortinget klart, der rammene for kompensasjonsordningen for næringslivet ble vedtatt. En halv arbeidsdag senere oppdaterte regjeringen sine smitteverntiltak. Les om de siste endringene i smitteverntiltakene her og om enigheten i Stortinget her.


Samtidig eskalerer arbeidsledigheten, krisen i næringslivet er langt fra over og kampen mot koronaviruset er ikke halvspilt en gang, for å bruke Erna Solbergs ord. Flere bransjer mener at tiltakene er for små, og mange føler at de ikke er hørt. Mange finner ikke «en pakke som passer for dem».

Hva skjer videre nå?
Vi har så langt fått pakkene i tre faser, hvor fase tre gjenstår. Den tredje fasen vil sannsynligvis komme i revidert statsbudsjett, som kommer 12. mai. Regjeringen vil fram mot revidert nasjonalbudsjett lage en plan for tiltak som kan være aktuelle i fase tre.

Finansminister Jan Tore Sanner har meldt at regjeringen vil vurdere kontantstøttemodellen fortløpende. Etter første utbetaling i april vil de vurdere justeringer for hvem som skal omfattes, grensene for utbetalinger og kontrolltiltakene. Stortinget har også bedt om at det gjøres justeringer underveis.

Hva har skjedd til nå?
Har du mistet oversikt mellom alle pressekonferansene, forhandlingene og de forskjellige økonomiske krisepakkene? Under finner du oversikt over av hva som har skjedd til nå.

Regjeringen har som nevnt planlagt at tiltakene skal komme i tre faser. Den første fasen var strakstiltak, den andre fasen skulle inneholde konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som var spesielt hardt rammet, og den tredje fasen skulle være bredere tiltak for å på lengre sikt kunne opprettholde aktiviteten i økonomien.

Fase 1:

Innføring av restriksjoner for å hindre smittespredning 12. mars:

Her kom de første påleggene om stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, frisører og en rekke andre store og små bedrifter, og regler for karantene ved innreise til Norge.

Regjeringens første krisepakke (Prop. 52 S (2019-2020))

Foreslått av regjeringen 13. mars.
Behandlet av Stortinget 19. mars.
Her kom det blant annet nytt permitteringsregelverk som innebærer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvor staten dekker fra dag 3, i tillegg til endringer om dagpenger og sykepenger.

Fase 2:
Den økonomiske krisepakken (Prop. 67 S, (2019-2020))

Foreslått av regjeringen 27.mars.
Vedtatt av Stortinget (finanskomiteen) 31. mars. Oversikt over innholdet i pakken ligger her.

Detaljene for kompensasjonsordningen (Prop. 73 S (2019-2020) og Prop. 70 LS)

Foreslått av regjeringen 02. mars.
Vedtatt av Stortinget 07.april.
Oppmykning i restriksjoner for smittespredning ble lagt frem 7. april og ligger her.

Her finnes en detaljert oversikt over restriksjonene, forskriftene og krisepakkene som har kommet til nå fra regjeringen.

0