Valget er over: Hva gjør du nå?

Et helt spesielt spennende lokalvalg, har gitt oss et nytt politisk landskap. Partiene har fått nye og til dels krystallklare signaler fra velgerne. Nå raser forhandlingene over hele Norge. Samtidig starter det avgjørende programarbeidet inn mot stortingsvalget i 2025, mens statsbudsjettet skal landes raskt. Vi hjelper deg med å forstå hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan du best jobber med dine saker fremover.  

All politikk er lokal, og tiden etter valget er en kritisk viktig fase for alle som driver næring i Norge. Uansett hva som skal bygges, etableres, eller satses på, må det til syvende og sist godkjennes og reguleres. Det betyr at hvis man skal etablere alt fra oppdrettsanlegg, en industripark, ny kraftproduksjon, eller bygge et nytt boligfelt eller varehus, må det være godkjent av kommunen. 


Selv den lokale butikken, kiosken eller puben på hjørnet må navigere etter politiske føringer, regler og reguleringer som er bestemt av kommunepolitikerne.  


Et nytt kommunestyre, en ny maktbalanse og nye signaler, betyr at det politiske kartet tegnes på nytt. De som forstår det best og raskest, har en stor fordel.  


Men lokalvalget har konsekvenser langt utover hver kommune og hvert fylke. Partiene har, på hver sin måte, fått tydelige signaler om at velgerne forventer og krever ny politikk. Det gjelder aller mest for regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som om under en måned legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024.  


Nå starter også for alvor arbeidet med partiprogrammene, som til slutt bestemmer hva partiene lover å gjøre etter stortingsvalget i 2025. For dem som ønsker å bidra til riktige endringer og reformer, begynner det allerede nå å haste.  


Tidens store utfordringer trenger gode løsninger og store endringer. Vi hjelper kundene våre med å forklare hvordan de er del av løsningen og til å påvirke hvordan en omstilling bør skje.  
Kunnskap er makt. Kruse Larsen og Pressures rådgivere kommer selv fra politikken, mediene og kommunikasjonsfaget. De har drevet prosesser, fattet beslutninger, bygget omdømmer, stått i kriser og håndtert medier.  


Ta kontakt om du har en sak vi kan hjelpe deg med, eller om du bare vil ha en gjennomgang av hva som skjedde i valget, hva det betyr – og hva som skjer fremover nå.  


Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner i Kruse Larsen

Epost: jel@kruselarsen.no
Tlf: +47 995 41 967 
Celine Gran, daglig leder i Pressure

Epost: celine.gran@pressure.no
Tlf: +47 907 75 590 
Petter Kvinge Tvedt, partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen

Epost: pkt@kruselarsen.no
Tlf: +47 995 53 007  

Kruse Larsen holder skreddersydde foredrag og analyser som tar for seg valgresultatet. Foredraget tar for seg sentrale spørsmål som:  

Hva betyr valgresultatet for politikken som føres fremover?  
Hvilke store nasjonale trender slår inn i lokalpolitikken?  
Hva skiller Oslo og de andre byene fra nasjonal trend?  
Hvilke store nasjonale trender slår inn i lokalpolitikken?  
Hva kan vi forvente at posisjonen prioriterer fremover?  
Hvilken betydning får valget for næringslivet? 
 
I mellomtiden deler vi Kruse Larsen og Pressures ti grunnleggende tips for å komme i gang: 


1. Analyser valgresultatet: Finn ut hvilke partier og kandidater som har gjort det godt i ditt fylke og din kommune. Hva sier det om velgerne og det som engasjerer? Hva har de gått til valg på, og hva er det som faktisk blir prioritert? Prøv å forstå hva dette kan bety for din virksomhet, enten det gjelder boligpolitikk, infrastruktursatsninger, energipolitikk, offentlige anskaffelser eller offentlig-privat samarbeid.  
 
2. Forbered deg på politiske forhandlinger: Hold deg oppdatert på de kommende politiske forhandlingene, sørg for å sende innspill til forhandlingsdelegasjonene og rådgiverne, og vær klar til å handle basert på forhandlingsutfallet. Husk at disse prosessene ofte er svært lukket og kan være veldig forskjellige fra kommunene til kommune. Det kan forhandles i en måned eller nesten to, men det kan gå så fort som uker eller få dager. Så her gjelder det å snu seg raskt rundt.  
 
3. Kartlegg de nye nøkkelpersonene: Hvem gikk ut, hvem kom inn? Identifiser hvem som blir de nye sentrale politikerne i din kommune eller ditt fylke, slik som ordfører, varaordfører og ledere for viktige utvalg. Sørg for at du har en oppdatert liste over viktige politikere du bør forholde deg til, møte og bygge relasjoner med. Innen utgangen av oktober skal de nye kommunestyrene og fylkestingene være konstituert. 
 
4. Følg med i tradisjonelle og digitale medier og på politiske bevegelser: Hold deg oppdatert på uttalelser og intervjuer og følg med på politiske signaler for å forstå de nye politikernes prioriteringer og planer. Undersøk hva som rører seg i sosiale medier, og følg med på relevante politikere, sider og grupper.  
 
5. Planlegg for fremtiden: Lag en klar plan for hvordan din virksomhet kan navigere og påvirke i det nye politiske landskapet, både på kort og lengre sikt.  
 
6. Revurder strategien din: Ta en kritisk gjennomgang av din nåværende strategi og budskapet ditt, og juster disse basert på det nye politiske landskapet.  
 
7. Vurder eksisterende planer: Ta en gjennomgang av dine prosjekter som kan ende opp på politikernes bord, og tenk over hva som må endres eller justeres med tanke på de nye politiske signalene, eller hva du nå må gjøre for å få gjennomslag med den nye politikken.  
 
8. Ta i bruk sosiale og digitale medier i påvirkningsarbeidet: Politikere som havner i nye posisjoner etter valget er som folk flest. De søker etter, finner og mottar informasjon hver dag i sosiale medier. Sørg for å være synlig med budskapet ditt i relevante sosiale medier, og tilpass det til de du vil påvirke.  
 
9. Jobb med mikromålretting: I påvirkningsarbeid vil man ofte nå ut til små grupper i samfunnet, og ikke alle. For eksempel politikere i en spesifikk kommune, byråkrater eller andre beslutningstakere. Nye føringer fra Datatilsynet gjør det vanskeligere å målrette mot spesifikke grupper i samfunnet. Vi kjenner regelverket, begrensningene, men også mulighetene som ligger i ulike sosiale medier, og kan gi gode råd på kostnadseffektiv, rask og treffsikker digital påvirkning.  


10. Spør om hjelp: Alle meningsmålingene tyder på at vi kan sitte igjen med et svært komplekst politisk landskap etter valgdagen. Hos Kruse Larsen sitter vi på lang erfaring både fra den nasjonale og lokale politikken. Trenger du bistand med å nå gjennom lydmuren og til å fremme din sak, står vi klare til å hjelpe.   


 
En god start er å få en ettervalgsanalyse om hva valget kan betyr for bedriften din. Vi kan hjelpe deg med dette, enten du trenger et foredrag på et internseminar eller en samling en styresamling, eller ønsker en diskusjon i en utvidet lunsj. Ta kontakt med oss for en løsning som passer for dere. 

0