Vi forklarer politikken

Kruse Larsens rådgivere følger norsk politikk tett. Hver eneste dag, særlig nå i valgåret, gjør vi opp status og tolker det som skjer. Vi deler gjerne våre analyser med kundene våre. Vi tilbyr foredrag og workshops om den spennende politiske situasjonen i valgåret. 

Ta kontakt, så stiller vi hos dere, fysisk der det er mulig, digitalt der det er nødvendig. Ledersamling, internseminar, strategimøte? Politiske rammevilkår er alltid interessant og viktig. 

0