Energi og industri

Kruse Larsen har ett av landets sterkeste rådgivermiljø innen energi og industri. Våre eksperter har jobbet med en rekke store og små aktører innenfor olje, gass og fornybarnæringene. Vi har også bistått flere tunge industriaktører og aktører i nye og voksende næringer til å forstå, analysere, kommunisere og påvirke politiske beslutninger.

Våre rådgivere har erfaring fra og spisskompetanse innen hele spekteret energi- og industrisektoren. Med den ekspertisen har våre rådgivere gjennom mange år bistått flere av landets ledende aktører og en rekke nye virksomheter strategisk, taktisk og operativt i møte med politiske og regulatoriske problemer og krevende kommunikasjonsutfordringer.

Kruse Larsen håndterer både kompliserte og omfattende prosesser så vel som mindre oppdrag for å hjelpe våre kunder til å nå sine mål.

Hva vi kan tilby:

  • Politisk analyse, risikovurdering og strategi for myndighetskontakt, herunder taktisk og operativ bistand til interessentkontakt, utforming av utredninger og høringssvar, mv.

  • Strategisk, taktisk og operativ veiledning for internasjonale selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.

  • Bistand til kommunikasjonsstrategier, kommunikasjonsplaner, finansiell kommunikasjon, samt operativ bistand til budskapsutvikling, tekstarbeid, beredskap og krisehåndtering.

  • Interessentdialog og medvirkning: En nøkkel til gode prosjekter er en ryddig og konstruktiv dialog med relevante aktører. Vi bistår med planer for interessentdialog og medvirkning og med å utarbeide skreddersydd informasjon om prosjekter til ulike målgrupper - både skriftlig, muntlig og digitalt.  
  • Skreddersydde kurs og workshops om politiske prosesser og rammebetingelser, samt medietrening og gjennomføring av kriseøvelser

Har du spørsmål om energi og industri?


Kontakt Anne Therese Gullberg
 +47 48 07 20 50
atg@kruselarsen.no