Våre rådgivere

Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaringer.

Anne Therese Gullberg

Partner og SENIORRÅDGIVER

Anne Therese Gullberg

Andreas Oftedal

SENIORRÅDGIVER

Bettina

Prosjektleder

Bjarne Håkon Hanssen

Partner og seniorrådgiver

Eli Haalien

Prosjektleder

Hedvig Heyerdahl Moser

SeniorRådgiver

Bilde av Jacob Mæhle

SeniorRådgiver

Bilde av Jan-Erik Larsen

Partner og daglig leder

Jens Folland

seniorRÅDGIVER

Lasse Lehre

SeniorRÅDGIVER

Lisbeth Berg-Hansen

SENIORRÅDGIVER

Mette Nilstad

Partner og SeniorRÅDGIVER

Petter Kvinge Tvedt

PARTNER OG SENIORRÅDGIVER

Bilde av Tim Peters

Partner og seniorrådgiver

Bilde av Veronica Isabel

SENIORrådgiver

Bilde av Vilde

rådgiver

Vårt søsterselskap

Våre samarbeidspartnere

Vår samarbeidspartner i Sverige 

Logo Reform Society

Reform Society