Helse

Ikon av forstørrelsesglass

Strategisk kommunikasjon og posisjonering

Ikon av tilkobling av mennesker

Public Affairs

Ikon av en graf

Markedsadgang

Ikon av en person som holder et foredrag

Foredrag og workshops

Ikon av et kamera

Mediehåndtering, medietreninger og krisekommunikasjon

Ikon av en mobiltelefon

PR

Ikon av vekst

Bærekraft

Ikon av mikrofon

Eventer og debatter 

Kruse Larsen tilbyr våre kunder Norges sterkeste helseteam. Våre rådgivere har jobbet i øverste politiske ledelse som helse- og omsorgsminister og i ledende politiske og administrative posisjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kruse Larsen har jobbet med en rekke store og små aktører innen privat og offentlig helse og omsorg, pasient- og brukerorganisasjoner, apoteker, grossister og helseteknologi. Vi har også bistått kunder med prosesser innen pharma og medtech.

Mange bedrifter og organisasjoner innen helsesektoren opplever til tider en rekke utfordringer som krever spesialkompetanse for å løses. Disse utfordringene kan dreie seg om å påvirke beslutningssystemer, endre rammevilkår eller skape oppmerksomhet og oppslutning om en viktig sak. Kruse Larsens helseteam besitter spesialkompetansen som er nødvendig for å hjelpe våre kunder med skreddersydde kommunikasjonsløp som bidrar til å løse deres problemstillinger.

Uansett virksomhetens størrelse og ambisjoner bidrar Kruse Larsen og vårt helseteam til å utforme strategier og kommunikasjon som skaper reell endring og gjennomslagskraft. Kruse Larsen har i dag flere helsekunder på vår kundeliste, og bistår daglig virksomheter som ønsker å ta en posisjon ved å kommunisere hva de gjør og hvorfor de gjør det. Vi forstår helse, og kjenner aktørenes utfordringer.

Hva vi kan tilby:

  • Analyse og innsikt om beslutningstakere og andre interessenter, politiske saker og forretningskritiske beslutningsprosesser. Inngående innsikt i systemet "Nye metoder".
  • Strategi for public affairs, markedsadgang og bistand til relasjonsbygging inn mot sentrale stakeholdere i Helse-Norge (helsemyndigheter, helsepolitiske aktører, media, mv.).
  • Overvåkning og risikovurdering rundt relevante helsepolitiske temaer.
  • Skreddersydde kurs og workshops om helsepolitiske prosesser for ledelse og nøkkelpersoner i virksomheten.
  • Strategisk og operativ bistand til budskapsutforming, kommunikasjonsplaner og høringsinnspill.

Har du spørsmål om helse?

Kontakt Mette Nilstad

Seniorrådgiver