Eiendom og byutvikling

Kruse Larsen har en rekke rådgivere som har jobbet tett på kompliserte eiendomsprosjekter og utviklingssaker, i både store og små kommuner. Felles for slike prosjekter er gjerne at det er lange prosesser, mange involverte og stor interesse fra naboer og omverdenen.

Vi har erfaring fra mange utviklingsprosjekter og kan bistå med manøvreringen i dette landskapet – fra utbyggingsområder på tegnebrettet til ferdigregulerte næringsbygg og boliger.

Vi bistår våre kunder med å sikre god dialog med naboer, politikere og andre berørte parter, bevisst, langsiktig og strategisk kommunikasjon gjennom regulerings- og byggesaksprosesser, fra lansering av prosjekter til vedtatt detaljregulering.

Hva vi kan tilby:

  • Interessentanalyser og research.

  • Påvirkningsstrategi, lokalt og nasjonalt.

  • Dialog med kommuner og innbyggere.

  • Høringssvar, merknader, innspill mv.

  • Digital politisk påvirkning og myndighetskontakt.

  • Håndtering av medier, og medieovervåking

  • Krisehåndtering.

  • Strategisk og operativ bistand til budskapsutforming, kommunikasjonsplaner og høringsinnspill.

Har du spørsmål om eiendom og byutvikling?

Kontakt Petter Kvinge Tvedt
+47 995 53 007
pkt@kruselarsen.no