Finansiell kommunikasjon

Kruse Larsen bistår med rådgivning som dekker alle aspekter innen finansiell kommunikasjon. Vi bistår ved børsnoteringer, fusjoner, strukturendringer og oppkjøp, finansiell rapportering og lederkommunikasjon både internt og eksternt. 
 
Kommunikasjonen rundt viktige finansielle hendelser er viktig, men ofte en krevende øvelse. Kommunikasjonen må være presis, relevant og riktig til både markedet og andre målgrupper. Vi bistår ofte med interessentkartlegging og politisk analyse for å best kunne gjennomføre målsettinger. 
 
Vi samarbeider med finansielle tilretteleggere og juridiske rådgivere når det er aktuelt, og med vårt internasjonale nettverk av kommunikasjonsbyråer når det gir best løsninger for kundene. 

Hva vi kan tilby:

 • Investor relations 
 • Børsnoteringer
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Finansiell rapportering
 • Lederkommunikasjon
 • Mediehåndtering
 • Strategisk selskapskommunikasjon 
   
   

Har du spørsmål om finansiell kommunikasjon? 

Kontakt Petter Kvinge Tvedt
+47 995 53 007
pkt@kruselarsen.no