Finansiell kommunikasjon

Kruse Larsen bistår med finansiell kommunikasjon og strategisk selskapskommunikasjon for virksomheter som vet at det er viktig å kjenne samfunnet de lever i og markedet de opererer i. Vi hjelper store og små bedrifter med blant annet børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, og med mediehåndtering, presentasjonstrening og løpende strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid.  
 
Våre rådgivere har omfattende kommunikasjonsfaglig ekspertise. Vi har dyp innsikt i norsk samfunnsliv og bred kompetanse innen norsk næringsliv, og har bistått ledere og bedrifter med utfordrende kommunikasjonsoppgaver. Det gjør at vi er i stand til raskt å hjelpe våre kunder med å kommunisere strategisk og omdømmebyggende. 
 
Vi skreddersyr hvert oppdrag til hver oppgave og hver situasjon. Vi legger vekt på hvordan kommunikasjon bidrar til å skape verdi for våre kunder – både internt og ekstern. Kruse Larsen vet at kommunikasjonen må være presis, relevant og riktig til både ansatte, markedet, lokalmiljø og andre målgrupper. Vi hjelper med å utforme budskap som skaper tillit og troverdighet. Vi bistår spesielt med samfunnsanalyse og interessentkartlegging for å best kunne hjelpe din virksomhet å nå sine mål.   
 
Vi vet når det er viktig å samarbeide med vårt internasjonale nettverk av kommunikasjonsbyråer for å tilby en helhetlig løsning for din virksomhet. Vi er vant og trives med å jobbe i team med kunde, finansielle tilretteleggere og juridiske rådgivere når det er aktuelt.   

Hva vi kan tilby:

  • Strategisk budskapsutvikling 

  • Interessentkartlegging og samfunnsanalyse 

  • Mediehåndtering og medie- og presentasjonstrening  

  • Kommunikasjonsstrategier og -planer 

  • Rådgivning om bruk av sosiale medier 

  • Løpende strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid for børsnoterte selskaper 
     
     

Har du spørsmål om finansiell kommunikasjon? 

Kontakt Petter Kvinge Tvedt
+47 995 53 007
pkt@kruselarsen.no