Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring.

Vi engasjerer oss sterkt i hvert enkelt oppdrag vi påtar oss og vet at ingen utfordring er lik. Kruse Larsen skreddersyr leveransene etter kundenes behov.

Kruse Larsen tilbyr våre kunder Norges sterkeste helseteam. Våre rådgivere har jobbet i øverste politiske ledelse som helse- og omsorgsminister og i ledende politiske og administrative posisjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kruse Larsen har jobbet med en rekke store og små aktører innen privat og offentlig helse og omsorg, pasient- og brukerorganisasjoner, apoteker, grossister og helseteknologi. Vi har også bistått kunder med prosesser innen pharma og medtech.

Kruse Larsen har ett av landets sterkeste rådgivermiljø innen energi og industri. Våre eksperter har jobbet med en rekke store og små aktører innenfor olje, gass og fornybarnæringene. Vi har også bistått flere tunge industriaktører og aktører i nye og voksende næringer til å forstå, analysere, kommunisere og påvirke politiske beslutninger.

Kruse Larsen har en rekke rådgivere som har jobbet tett på kompliserte eiendomsprosjekter og utviklingssaker, i både store og små kommuner. Felles for slike prosjekter er gjerne at det er lange prosesser, mange involverte og stor interesse fra naboer og omverdenen.

 Våre rådgivere har omfattende kommunikasjonsfaglig ekspertise, kombinert med dyp innsikt i norsk samfunns- og næringsliv. Vi bistår blant annet ved børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, og med mediehåndtering og strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Vi hjelper med analyse til utforming av budskap, strategier og kommunikasjonsplaner.  

Kruse Larsen tilbyr Norges sterkeste sjømatteam. Flere av våre rådgivere har jobbet i øverste politiske ledelse med næringen. De har selv drevet beslutningsprosesser og kjenner farvannet aktørene må manøvrere seg gjennom for å få gjennomslag. Vi kjenner utfordringene, mulighetene og hva som rører seg i næringen inngående.

Kruse Larsen kombinerer spisskompetanse på bærekraft, strategi og kommunikasjon med innsikt i den enkelte næring - industri, energi, finans, varehandel, transport, reiseliv, jordbruk og skogbruk, fiskeri og havbruk. Slik kan vi skreddersy bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon for store og små virksomheter.