Fiskeri og sjømat

Kruse Larsen bistår en rekke kunder i sjømatnæringen generelt og oppdrettsnæringen spesielt. Flere av våre rådgivere har selv direkte erfaring fra sjømatnæringen, både som aktive eiere og styreledere. En av våre rådgivere er også tidligere fiskeriminister, i tillegg til å ha styreerfaring fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning.

Dette, kombinert med vår erfaring med strategisk kommunikasjon på tvers av bransjer og næringer, har bidratt til å gjøre Kruse Larsen til landets mest ettertraktede kommunikasjonspartner innen havbruk og fiskeri. 

Vår kunnskap og erfaring setter oss i stand til å sette oss raskt inn i komplekse problemstillinger for ulike aktører i fiskeri- og sjømatnæringen. Vi har god kjennskap til de viktigste beslutningstakerne og god oversikt over hva som rører seg i bransjen. Vi vet hva som skal til for å ta en posisjon, og hvordan din bedrift skal lykkes med å få gjennomslag.

Hva vi kan tilby:

  • Analyse og innsikt om beslutningspåvirkere og beslutningstakere og politiske saker.
  • Posisjoneringsarbeid.
  • Inngående kunnskap om trender og utviklingstrekk i næringen
  • Strategi for public affairs, markedsadgang og bistand til relasjonsbygging inn mot sentrale interessenter.
  • Strategisk og operativ bistand til budskapsutforming, kommunikasjonsplaner og høringsinnspill.

Har du spørsmål om fiskeri og sjømat?

Kontakt Lisbeth Berg-Hansen

Seniorrådgiver