Fiskeri og sjømat

Kruse Larsen tilbyr Norges sterkeste sjømatteam. Flere av våre rådgivere har jobbet i øverste politiske ledelse med næringen. De har selv drevet beslutningsprosesser og kjenner farvannet aktørene må manøvrere seg gjennom for å få gjennomslag. Vi kjenner utfordringene, mulighetene og hva som rører seg i næringen inngående.
 
Dette, kombinert med vår erfaring med strategisk kommunikasjon på tvers av bransjer og næringer, gjør Kruse Larsen til landets mest ettertraktede kommunikasjonspartner innen både fiskeri og havbruk.   
 
Vår kunnskap og erfaring setter oss i stand til å sette oss raskt inn i komplekse problemstillinger for ulike aktører i sjømatnæringen. Vi har god kjennskap til de viktigste beslutningstakerne og god oversikt over hva som rører seg i bransjen, i smått og stort. Vi vet hva som skal til for å ta en posisjon, håndtere interessenter og politikere, og hvordan din bedrift skal lykkes med å få gjennomslag.

Hva vi kan tilby:

  • Analyse og innsikt om beslutningstakere, påvirkere og politiske saker.
  • Medietrening skreddersydd for din virksomhet og dine behov.
  • Bistand til krisehåndtering.
  • Langsiktig strategisk posisjonering av virksomheter.
  • Inngående kunnskap om trender og utviklingstrekk i næringen.
  • Strategi for public affairs, markedsadgang og bistand til relasjonsbygging inn mot sentrale interessenter lokalt og/eller nasjonalt.
  • Strategisk og operativ bistand til budskapsutforming, kommunikasjonsplaner og høringsinnspill.
  • Skreddersydde kurs og workshops om politiske prosesser og rammebetingelser.
  • Foredrag, kurs og kunnskapspåfyll.

Har du spørsmål om fiskeri og sjømat?

Kontakt Veronica Isabel Pedersen

Seniorrådgiver

Telefon: 403 25 593

E-post: vip@kruselarsen.no