Bærekraft

Kruse Larsen kombinerer spisskompetanse på bærekraft, strategi og kommunikasjon med innsikt i den enkelte næring - industri, energi, finans, varehandel, transport, reiseliv, jordbruk og skogbruk, fiskeri og havbruk. Slik kan vi skreddersy bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon for store og små virksomheter.

Les mer om vårt bærekraftsteam her

Hva vi tilbyr:

Akkurat slik Kruse Larsen anbefaler våre kunder å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, integrerer vi bærekraft i vår rådgivning.

Vi jobber med alle aktører som ønsker å gjennomføre reelle bærekraftstiltak. Skal vi lykkes med klimaomstilling, holder det ikke at bare de som er størst og de som går først, endrer seg. Vi bistår både store og små virksomheter - de som vil være først og best, og de som vil lære av de som gikk først.

Bærekraftsstrategier og -rapporter
I første fase kartlegger vi hvor virksomheten står i eksisterende bærekraftsarbeid etter de tre ulike dimensjonene av bærekraft: Økonomi, miljø og sosial bærekraft. Analysen danner grunnlaget for bærekraftsstrategien. Her avklarer vi hvilken posisjon dere ønsker å ta og setter mål selskapet for det videre bærekraftsarbeidet. Deretter utarbeider vi sammen en plan for gjennomføring, med milepæler, plan for forankring, kommunikasjon og rapporteringssystem.

Uansett virksomhetens størrelse, og uansett virksomhetens ambisjoner, bidrar Kruse Larsen til å utforme bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon som skaper reell endring. Mange av våre kunder velger å bruke FNs bærekraftsmål, GRI og/eller TCFD. Vi hjelper deg med å manøvrere i jungelen av rammeverk og rapporteringsmetoder.

Bærekraftskommmunikasjon  
Kravene til bærekraftskommunikasjon øker raskt. Kruse Larsen har god kjennskap til regelverket, og bistår virksomheter i alle sektorer med å utarbeide og skreddersy bærekraftskommunikasjon, uten å gå i grønnvaskingsfella.   

Interessentdialog og medvirkning
En nøkkel til gode prosjekter er en ryddig og konstruktiv dialog med relevante aktører. Vi bistår med planer for interessentdialog og medvirkning og med å utarbeide skreddersydd informasjon om prosjekter til ulike målgrupper - både skriftlig, muntlig og digitalt.

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger mange norske bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger, samt å redegjøre og informere om disse. Samtidig er EU i ferd med å vedta et nytt direktiv om bedrifters aktsomhetsvurderinger. Vi bistår slik at din bedrift oppfyller den nye åpenhetsloven - og er forberedt på det nye direktivet om bedrifters aktsomhetsvurderinger.

FNs bærekraftsmål
Det blir stadig mer utbredt i norsk og internasjonalt næringsliv å velge seg ut enkelte av FNs bærekraftsmål som de skal strekke seg mot. Spørsmålet er på hvilke områder kan du og din virksomhet gjøre en forskjell.

Vi kan bistå med å definere prioriterte områder bedriften skal jobbe med. Sammen identifiserer vi positive virkninger som kan oppskaleres, og negative virkninger som skal reduseres. Her kan vi i Kruse Larsen bidra med alt fra en grundig vesentlighetsanalyse, til kortere ståstedsanalyser.

Foredrag og workshops
Kruse Larsen tilbyr både fysiske og digitale workshops og foredrag om ulike temaer innen bærekraft. 

Les mer om foredragene og workshopene vi tilbyr her

Har du spørsmål om bærekraft?


Kontakt Anne Therese Gullberg
+47 48 07 20 50
atg@kruselarsen.no

Aktuelt om bærekraft

Vårt bloggarkiv