Bærekraft

Kruse Larsen kombinerer spisskompetanse på bærekraft, strategi og kommunikasjon med innsikt i den enkelte næring - industri, energi, finans, varehandel, transport, reiseliv, jordbruk og skogbruk, fiskeri og havbruk. Slik kan vi skreddersy bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon for store og små virksomheter.

Akkurat slik Kruse Larsen anbefaler våre kunder å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, integrerer vi bærekraft i vår rådgivning.

Vi jobber med alle aktører som ønsker å gjennomføre reelle bærekraftstiltak. Skal vi lykkes med klimaomstilling, holder det ikke at bare de som er størst og de som går først, endrer seg. Vi bistår både store og små virksomheter - de som vil være først og best, og de som vil lære av de som gikk først.

Uansett virksomhetens størrelse, og uansett virksomhetens ambisjoner, bidrar Kruse Larsen til å utforme bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon som skaper reell endring. Mange av våre kunder velger å bruke FNs bærekraftsmål, og i finansbransjen er TCFDs rammeverk for rapportering på klimarisiko på vei inn for fullt. Vi hjelper deg med å manøvrere i jungelen av rammeverk og rapporteringsmetoder.

Har du spørsmål om bærekraft?
Kontakt Anne Therese Gullberg
  +47 48 07 20 50
atg@kruselarsen.no

Aktuelt om bærekraft

 • 18/01/2022 - Anne Therese Gullberg i Dagens Næringsliv
  Bærekraftskommunikasjon: 7 typer grønnvasking

  EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, illustrerer at det er krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort. Det er ikke gitt akkurat hvor grensen for grønn eller ikke grønn skal gå. Slik er det også med grønnvasking i markedsføring og kommunikasjon. 

  Les mer
 • 10/12/2021 - Anne Therese Gullberg, partner og seniorrådgiver. Pernille Celine Engdahl, rådgiver.
  Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer

  Tirsdag denne uken behandlet finanskomiteen et forslag til ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. 

  Les mer
 • 21/09/2021 - Anne Therese Gullberg i Dagens Næringsliv
  «Splendid isolation» som rødgrønn energidoktrine?

  Energipolitikk kan bli en av den nye regjeringens mest krevende saker. Sp åpner for å la EØS-avtalen ligge, men både Sp, SV og deler av fagbevegelsen vil ha omkamp om deltagelsen i det europeiske energisamarbeidet.

  Les mer
 • 02/07/2021 - Anne Therese Gullberg og Anne-Kathrine Bergh
  Hvordan manøvrere i bærekraftjungelen?

  Bærekraft er i vinden, og mange forbrukere ønsker å ta bedre og mer bevisste valg når de kjøper varer og tjenester. Ikke overraskende følger selskapene etter, og tilpasser markedsføringen sin deretter. Men kan vi stole på at selskaper som kommuniserer bærekraftige påstander om seg selv og egne produkter faktisk holder det de lover?

  Les mer
 • 30/06/2021 - Anne Therese Gullberg og Marie Byskov Lindberg, i Energi og Klima
  Ny kamp om fornybar energi i EU

  Fornybardirektivet skal revideres. Nå intensiveres kampen før EU-kommisjonen legger frem «sommerpakken». De første lekkasjene fra Brussel forteller oss litt hvor de viktigste slagene vil stå

  Les mer
 • 30/04/2021 - Anne Therese Gullberg, for Energi og Klima
  EUs energi- og klimatog kjører videre

  Nok en gang er norsk energi- og klimapolitikk under utforming i Brussel. En stadig større jungel av direktiver og forordninger skal sikre at både EU-landene og Norge faktisk når energi- og klimamålene.

  Les mer
 • 17/03/2021 - Hedvig Heyerdahl og Anne Therese Gullberg
  Hvordan kommunisere bærekraft i en ikke-bærekraftig verden?

  Skal vi nå klima- og bærekraftsmålene, må langt flere enn de fremste innovatørene snakke om bærekraft

  Les mer
 • 29/01/2021 - Kruse Larsen
  EUs «taksonomi» gir muligheter og utfordringer for norsk næringsliv

  EU-Kommisjonen utarbeider nå den endelige «grønnlisten» over bærekraftige økonomiske aktiviteter. Listen skal skille grønn fra grønnvasket, og vil ha store konsekvenser for næringslivet – både i EU og i Norge.

  Les mer
 • 15/01/2021 - Anne Therese Gullberg, for DN
  Det er forskjell på klimavelgere og miljøvelgere

  Tiden for politisk lite kostbare klimaløsninger er i ferd med å renne ut. Da blir det enda viktigere å mobilisere privat kapital til grønne investeringer

  Les mer
 • 11/01/2021 - Kruse Larsen
  Klimavåren 2021 har startet

  Fredag ble regjeringens klimamelding, Klimaplan 2030, lagt frem. Regjeringen vil at CO2-avgiften skal tre-firedobles, transport skal bli grønnere, og fremtidige arbeidsplasser skal sikres.

  Les mer