Bærekraft

Kruse Larsen kombinerer spisskompetanse på bærekraft, strategi og kommunikasjon med innsikt i den enkelte næring - industri, energi, finans, varehandel, transport, reiseliv, jordbruk og skogbruk, fiskeri og havbruk. Slik kan vi skreddersy bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon for store og små virksomheter.

Hva vi tilbyr:

Akkurat slik Kruse Larsen anbefaler våre kunder å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, integrerer vi bærekraft i vår rådgivning.

Vi jobber med alle aktører som ønsker å gjennomføre reelle bærekraftstiltak. Skal vi lykkes med klimaomstilling, holder det ikke at bare de som er størst og de som går først, endrer seg. Vi bistår både store og små virksomheter - de som vil være først og best, og de som vil lære av de som gikk først.

Bærekraftsstrategier og -rapporter
I første fase kartlegger vi hvor virksomheten står i eksisterende bærekraftsarbeid etter de tre ulike dimensjonene av bærekraft: Økonomi, miljø og sosial bærekraft. Analysen danner grunnlaget for bærekraftsstrategien. Her avklarer vi hvilken posisjon dere ønsker å ta og setter mål selskapet for det videre bærekraftsarbeidet. Deretter utarbeider vi sammen en plan for gjennomføring, med milepæler, plan for forankring, kommunikasjon og rapporteringssystem.

Uansett virksomhetens størrelse, og uansett virksomhetens ambisjoner, bidrar Kruse Larsen til å utforme bærekraftsstrategier og bærekraftskommunikasjon som skaper reell endring. Mange av våre kunder velger å bruke FNs bærekraftsmål, GRI og/eller TCFD. Vi hjelper deg med å manøvrere i jungelen av rammeverk og rapporteringsmetoder.

Bærekraftskommmunikasjon  
Kravene til bærekraftskommunikasjon øker raskt. Kruse Larsen har god kjennskap til regelverket, og bistår virksomheter i alle sektorer med å utarbeide og skreddersy bærekraftskommunikasjon, uten å gå i grønnvaskingsfella.   

Interessentdialog og medvirkning
En nøkkel til gode prosjekter er en ryddig og konstruktiv dialog med relevante aktører. Vi bistår med planer for interessentdialog og medvirkning og med å utarbeide skreddersydd informasjon om prosjekter til ulike målgrupper - både skriftlig, muntlig og digitalt.

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger mange norske bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger, samt å redegjøre og informere om disse. Samtidig er EU i ferd med å vedta et nytt direktiv om bedrifters aktsomhetsvurderinger. Vi bistår slik at din bedrift oppfyller den nye åpenhetsloven - og er forberedt på det nye direktivet om bedrifters aktsomhetsvurderinger.

FNs bærekraftsmål
Det blir stadig mer utbredt i norsk og internasjonalt næringsliv å velge seg ut enkelte av FNs bærekraftsmål som de skal strekke seg mot. Spørsmålet er på hvilke områder kan du og din virksomhet gjøre en forskjell.

Vi kan bistå med å definere prioriterte områder bedriften skal jobbe med. Sammen identifiserer vi positive virkninger som kan oppskaleres, og negative virkninger som skal reduseres. Her kan vi i Kruse Larsen bidra med alt fra en grundig vesentlighetsanalyse, til kortere ståstedsanalyser.

Foredrag og workshops
Kruse Larsen tilbyr både fysiske og digitale workshops og foredrag om ulike temaer innen bærekraft. 

Les mer om foredragene og workshopene vi tilbyr her

Har du spørsmål om bærekraft?


Kontakt Anne Therese Gullberg
+47 48 07 20 50
atg@kruselarsen.no

Aktuelt om bærekraft

Vårt bloggarkiv
 • 31/03/2023
  EU strammer inn på bruken av grønne påstander i markedsføring

  22. mars la EU-kommisjonen frem forslag til Green Claims-direktivet – om grønne påstander i markedsføring av varer og tjenester. 

  Les mer
 • 29/11/2022 - Anne Therese Gullberg og Jan-Erik Larsen
  Stans grønnvaskingen!

  - Alle byråer som jobber med kommunikasjon, bør ha kompetanse til å stoppe grønnvaskingen, skriver Jan-Erik Larsen og Anne Therese Gullberg i Kampanje.

  Les mer
 • 27/09/2022 - Anne Therese Gullberg
  Grønn eller grønnvasket?

  EU har lagt frem nye regler for bærekraftkommunikasjon. En god hjelp for deg som er redd for å bli beskyldt for grønnvasking.

  Les mer
 • 26/09/2022 - Anne Therese Gullberg
  Et bredere rammeverk for bærekraftsrapportering: Global Reporting Initiative (GRI)

  Denne uken diskuterer Stortinget strømkrisen. En av betingelsene for at norske bedrifter skal få strømstøtte er at de gjennomfører en energikartlegging. Det er et godt første skritt til å redusere energiforbruket og redusere klimagassutslippene. Det er dessuten første steg for bedrifter som ønsker å starte med bærekraftsrapportering.

  Les mer
 • 14/09/2022 - Anne Therese Gullberg
  Hvordan rapportere på klimarisiko?

  «Klimarisiko oppstår når det er usikkerhet. Siden vi ikke fullt ut kjenner de ulike konsekvensene av klimaendringer, klimapolitikk og klimarelatert teknologisk utvikling, står vi over for klimarisiko.» 
  NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi. 

  Les mer
 • 08/08/2022
  Må Norge velge mellom å være en energinasjon eller industrinasjon?

  DNV og Kruse Larsen tar debatten torsdag 18. august under Arendalsuka 2022.

  Les mer
 • 02/08/2022 - Anne Therese Gullberg
  Det har vært et energipolitisk annus horribilis for regjeringen. Lite tyder på at det neste vil bli bedre.

  Allerede i valgkampen var det klart at energipolitikk kom til å bli en av de vanskeligste sakene for den rødgrønne regjeringen. EUs energiplan har gjort situasjonen enda mer krevende, skriver Anne Therese Gullberg i DN.

  Les mer
 • 07/07/2022
  Grønn eller grønnvasket: Skjerpede krav til bærekraftskommunikasjon 

  EUs taksonomi har satt standarden for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter. Nå skjerper EU også kravene til bærekraftskommunikasjon. Hva sier de nye reglene fra EU om kommunikasjon? Hva betyr de nye reglene for norske bedrifter?   

   

  Les mer
 • 24/06/2022 - Anne Therese Gullberg
  REPowerEU - mer fornybar energi raskere

  Krigen i Ukraina har forsterket energikrisen i Europa. Med energiplanen REPowerEU ønsker EU å fase ut russisk gass raskt.

  Les mer
 • 14/06/2022 - Anne Therese Gullberg
  CSRD: Forslag til bærekraftsrapporteringsdirektiv

  Bærekraftsrapportering har i løpet av de siste årene blitt stadig mer omfattende.

  Les mer
 • 18/01/2022 - Anne Therese Gullberg i Dagens Næringsliv
  Bærekraftskommunikasjon: 7 typer grønnvasking

  EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, illustrerer at det er krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort. Det er ikke gitt akkurat hvor grensen for grønn eller ikke grønn skal gå. Slik er det også med grønnvasking i markedsføring og kommunikasjon. 

  Les mer
 • 21/09/2021 - Anne Therese Gullberg i Dagens Næringsliv
  «Splendid isolation» som rødgrønn energidoktrine?

  Energipolitikk kan bli en av den nye regjeringens mest krevende saker. Sp åpner for å la EØS-avtalen ligge, men både Sp, SV og deler av fagbevegelsen vil ha omkamp om deltagelsen i det europeiske energisamarbeidet.

  Les mer
 • 02/07/2021 - Anne Therese Gullberg og Anne-Kathrine Bergh
  Hvordan manøvrere i bærekraftjungelen?

  Bærekraft er i vinden, og mange forbrukere ønsker å ta bedre og mer bevisste valg når de kjøper varer og tjenester. Ikke overraskende følger selskapene etter, og tilpasser markedsføringen sin deretter. Men kan vi stole på at selskaper som kommuniserer bærekraftige påstander om seg selv og egne produkter faktisk holder det de lover?

  Les mer
 • 30/06/2021 - Anne Therese Gullberg og Marie Byskov Lindberg, i Energi og Klima
  Ny kamp om fornybar energi i EU

  Fornybardirektivet skal revideres. Nå intensiveres kampen før EU-kommisjonen legger frem «sommerpakken». De første lekkasjene fra Brussel forteller oss litt hvor de viktigste slagene vil stå

  Les mer
 • 30/04/2021 - Anne Therese Gullberg, for Energi og Klima
  EUs energi- og klimatog kjører videre

  Nok en gang er norsk energi- og klimapolitikk under utforming i Brussel. En stadig større jungel av direktiver og forordninger skal sikre at både EU-landene og Norge faktisk når energi- og klimamålene.

  Les mer
 • 17/03/2021 - Hedvig Heyerdahl og Anne Therese Gullberg
  Hvordan kommunisere bærekraft i en ikke-bærekraftig verden?

  Skal vi nå klima- og bærekraftsmålene, må langt flere enn de fremste innovatørene snakke om bærekraft

  Les mer
 • 15/01/2021 - Anne Therese Gullberg, for DN
  Det er forskjell på klimavelgere og miljøvelgere

  Tiden for politisk lite kostbare klimaløsninger er i ferd med å renne ut. Da blir det enda viktigere å mobilisere privat kapital til grønne investeringer

  Les mer
 • 11/01/2021 - Kruse Larsen
  Klimavåren 2021 har startet

  Fredag ble regjeringens klimamelding, Klimaplan 2030, lagt frem. Regjeringen vil at CO2-avgiften skal tre-firedobles, transport skal bli grønnere, og fremtidige arbeidsplasser skal sikres.

  Les mer
 • 20/08/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i DN
  Tidenes grønne krisepakke

  EUs gigantiske, grønne krisepakke kommer ikke ut av det blå. Den er bygget sten på sten over mange år og vitner om at koronakrisen fremskynder og forsterker eksisterende trender og utvikling.

  Les mer
 • 04/06/2020 - Anne Therese Gullberg og Petter Kvinge Tvedt, publisert i Finansavisen
  Hvordan skille grønn fra grønnvask

  Det kan være krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort, skriver Anne Therese Gullberg og Petter Kvinge Tvedt i Kruse Larsen.

  Les mer