Bærekraftskommunikasjon: 7 typer grønnvasking

EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, illustrerer at det er krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort. Det er ikke gitt akkurat hvor grensen for grønn eller ikke grønn skal gå. Slik er det også med grønnvasking i markedsføring og kommunikasjon. 

Grønnvasking av produkter og selskaper kommer i mange former. Noen ganger som resultat av strategisk, tilsiktet misvisende informasjon. Andre ganger som resultat av mangel på kunnskap om bruk av påstander om bærekraft i markedsføring og kommunikasjon.

 

Les hele innlegget her.

 

Har du spørsmål knyttet til bærekraftskommunikasjon?  

Kontakt  

Anne Therese Gullberg, partner og bærekraftsansvarlig. 

atg@kruselarsen.no  

0