Det er forskjell på klimavelgere og miljøvelgere

Tiden for politisk lite kostbare klimaløsninger er i ferd med å renne ut. Da blir det enda viktigere å mobilisere privat kapital til grønne investeringer

0