EU gjør seg klar til fornybart Europa

EU gjør seg klar til en omstilling fra fossil til fornybar energi, og har det siste året vedtatt flere lover for å fremme omstillingen til et bærekraftig energisystem. Omstillingen til et fornybart Europa vil måtte gå enda raskere hvis EU vedtar mål om netto nullutslipp innen 2050.

Fornybardirektivet trådte i kraft på julaften i 2018, og nå er også direktivet og forordningen for elektrisitetsmarkedet klare. Til sammen innebærer denne lovgivningen viktige endringer for kraftsektoren i EU på områder som støttemekanismer for fornybart, kapasitetsmarkeder og smarte energisystemer. Elektrisitetsmarkedsforordningen inneholder blant annet nye regler som påvirker grenseoverskridende handel med strøm, som er helt avgjørende i diskusjonen om hvorvidt vi skal bygge flere kabler og om dette vil lønne seg.

 

På sikt skal hele denne såkalte «vinterpakken» med lovgivning tas inn i norsk lov, og dette vil derfor legge føringer for energiomstillingen også i Norge.

Les hele saken i Energi og Klima her

0