For lite og for sent

Norges muligheter til å påvirke i EØS-saker er størst tidlig i beslutningsprosessene i EU, men norske politiske partier tar ikke stilling til sakene før etter beslutningsprosessene i EU er over. Vi trenger mer debatt – tidsnok.

Debatten om EUs «Ren energi»-pakke er i gang. Forsker Torbjørg Jevnaker trekker i Klassekampen 25. juli frem et viktig poeng: Demokratiutfordringen er spesielt stor for Norge. Vi har som EØS-land en rekke muligheter til å påvirke EU-lovgivningen, men Norge må være tidlig ute. Det betyr å delta mens lovforslag er under utforming i byråkratiet i EU-kommisjonen. Når forslagene går til videre politisk behandling i Europaparlamentet og Ministerrådet, er det mer krevende å få gjennomslag.

Fjorårets Acer-debatt er kroneksempelet på at norsk debatt om EØS-relevante saker starter for sent. Tredje energimarkedspakke ble lagt frem av Kommisjonen i 2007. Det tok ti år før debatten eksploderte i Norge! Når debatten om ren energi-pakken nå er i gang, er det igjen etter at hele pakken er vedtatt.

Klassekampen melder at de aller fleste partiene ennå ikke har behandlet saken. Og dette er dessverre regelen, snarere enn unntaket. Partiene tar først stilling når regjeringen kommer til Stortinget med EØS-saker.

Tidlig og aktiv deltakelse er spesielt viktig på energi- og klimafeltet fordi norske interesser ikke nødvendigvis sammenfaller med EUs interesser. Norge er storeksportør av energi og har Europas høyeste fornybarandel. Derfor er god energi- og klimapolitikk i EU ikke nødvendigvis er god energi- og klimapolitikk i Norge.

Energi var i utgangspunktet ikke omfattet av EØS-avtalen, men med økende integrasjon i det europeiske energimarkedet, har energi og klima blitt en stadig viktigere del av samarbeidet. Integrasjonen har skjedd uten store protester. Det var først under fjorårets Acer-debatt at debatten om norsk integrasjon i det europeiske energimarkedet tok av. Det var på høy tid.

Hva har vi så lært av fjorårets debatt om Energipakke 3 og Acer? Høringen om den første delen av ren energi-pakken tyder på: ikke noe som helst. Få deltar i høring, få deltar i offentlig debatt.

Tilhengere og motstandere av EUs fjerde energipakke og Acer blir neppe enige i sak. Men vi trenger mer debatt om hvordan Norge som EØS-medlem skal forholde seg til EUs energi- og klimapolitikk. Det kan vi alle ta et felles ansvar for.

0