Hvordan kommunisere bærekraft i en ikke-bærekraftig verden?

Skal vi nå klima- og bærekraftsmålene, må langt flere enn de fremste innovatørene snakke om bærekraft

Børsen flommer over av nye såkalte grønne fond og ESG-aksjer. Media flommer over av stoff om bærekraft, ESG, og grønne aksjer. Samtidig vet vi at bare rundt to prosent av de økonomiske aktivitetene i Europa er i tråd med EUs taksonomi – og dermed kan kalle seg bærekraftig eller grønn med rette. Hvordan kommunisere bærekraft i en verden der 98 prosent av all aktivitet ikke anses som bærekraftig?

10. mars trådte EU-forordningen om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft i EU i kraft. EUs handlingsplan for bærekraftig finans, «taksonomien» - altså det nye klassifiseringssystemet for bærekraftige økonomiske aktiviteter og forordningen om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft, legger nye regler for bærekraftige investeringer, men også nye regler for bærekraftskommunikasjon. Et viktig mål med taksonomien er å sette en stopper for grønnvasking i markedsføring. Da blir neste spørsmål, hvordan kommunisere bærekraft når kravene til bærekraft øker dramatisk over natten – og når man ikke kan sole seg i glansen av å være ekte grønn?


Les hele saken her!

0