Innsikt: Er private sykehus et gode eller et onde for rekrutteringen til helsevesenet?

Vi utvider podkasttilbudet med episoder der vi går enda dypere: Vi lanserer en ny versjon av podkasten vår. I «Podkast uten portefølje: Innsikt» går vi enda dypere ned i enkeltemner enn vi gjør til vanlig.

Den første innsiktsepisoden handler om spesialisthelsetjenesten, om helseforetakene og sykehusene.  Denne episoden ledes av Siri Gulliksen Tømmerbakke, seniorrådgiver i Kruse Larsens helseteam. 

 

I mars åpnet Aleris et nytt, stort sykehus bare noen hundre meter fra Nordlandssykehuset i Bodø. Dette skjer samtidig som helseforetaket sliter med å rekruttere fagfolk til ledige stillinger.

 

Men kan et privat marked også virke rekrutteringsfremmende for helsevesenet, eller vil det først og fremst gå på bekostning av tilgangen til helsepersonell for de offentlige sykehusene? Og hvordan kan de private aktørene hjelpe det offentlige med å få flere leger og sykepleiere gjennom utdanningsløpet?

 

Vi tar debatten om hvordan de offentlige og de private sykehusene kan jobbe side om side for å sikre befolkningen fortsatt god tilgang på leger og sykepleier i Norge. Til Podkast uten portefølje kommer Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Anita Tunold, direktør ved Aleris, Ann-Kristin Moldjord, ordførerkandidat i Bodø for Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. 

 

Det vil jevnlig komme spesialepisoder under merkelappen «Innsikt», og de vil dekke mange emner, ikke bare helse. Denne gangen er det altså sykehusene vi legger under lupen. Vær så god!

Du lytter til episoden i din foretrukne poskastkanal.

 

PS! Den ordinære «Podkast uten portefølje» fortsetter å komme annen hver uke som før.0