Bjarne Håkon Hanssen

Kruse Larsen AS etablerer allianse med Arve Løberg

Nystartede AL Konsult, eiet og drevet av Arve Løberg, har inngått en avtale med  Kruse Larsen.

– Jeg er svært glad for denne avtalen, som gir meg og mitt selskap mulighet til å representere det mest spennende kommunikasjonsselskapet i Norge i Midt-Norge, sier Arve Løberg.

- Gjennom arbeidet med «Distriktspolitikk 2.0» har jeg fått jobbet mye sammen med Bjarne Håkon Hanssen. Det har vært spennende og nyttig, og gjennom avtalen med Kruse Larsen AS, hvor Bjarne Håkon er en av partnerne, får jeg god mulighet til å videreutvikle dette, sier Arve Løberg.


- Vi i Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og åpenhet, og dette passer meget godt inn i det samarbeidet vi nå gjør med Arve Løberg og hans selskap, sier Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen.
Kruse Larsen har fra før flere samarbeidende selskaper som er en del av et nettverk, i tillegg til at selskapet for kort tid siden etablerte et nytt kommunikasjonsbyrå, Storm Communications AS, sammen med Petter Stordalen. Lisbeth Berg Hansen fra Bindal er styreleder i Kruse Larsen. I tillegg til å være styreleder arbeider hun også med flere kunder innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. I alt har Kruse Larsen nå 14 medarbeidere i tillegg til fire ansatte i Storm Communications AS. Begge selskapene har helt åpne kundelister.


- Jeg har kjent Jan Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen i mange år og jeg har stor sans både for dem som personer og for måten de arbeider på. Derfor har det vært viktig for meg å bli en del av deres nettverk, som gir meg større mulighet til å ta større oppdrag i Midt-Norge, sier Arve Løberg, som sluttet etter 17 år som sjefredaktør/adm. direktør i Trønder-Avisa for tre måneder siden.


Kruse Larsen jobber fra før med en rekke bedrifter og organisasjoner i distrikts-Norge og selskapet har kontorer i Kristiansund og Levanger i tillegg til hovedkontoret i Oslo. For Kruse Larsen er det viktig å ha kunder i hele Norge, ikke bare fra det sentrale østlandsområdet. Derfor er en allianse med AL Konsult viktig også for Kruse Larsen. 


- Vi tror at det vil styrke oss i arbeidet for slike kunder at vi kan etablere et samarbeid med AL Konsult og Arve Løberg, sier Bjarne Håkon Hanssen.
AL Konsult har også etablert et samarbeid med nystartede Lera AS ( Leiv Eriksson Rådgivning og Analyse) som er etablert i Steinkjer og Trondheim.

Bilde:
Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen AS, inngår samarbeidsavtale med Arve Løberg og AL Konsult i Steinkjer.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Bjarne Håkon Hanssen, mobil 916 73 500
Arve Løberg, mobil 411 00 110

0