Kruse Larsen fortsatte veksten i 2018. Kruse Larsen hadde et sterkt år og ansatte flere nye topprådgivere i 2018

Kruse Larsen fortsatte veksten i 2018

Kruse Larsen hadde et sterkt år og ansatte flere nye topprådgivere i 2018.

Den totale omsetningen sammen med det nystartede søsterbyrået Storm Communications endte på nesten 40 millioner kroner.

- Hvert år er mer spennende enn det forrige. I år har vi vært med på å starte et selskap vi er utrolig stolte av, og som allerede er blant de desidert beste på sine felt.


I Kruse Larsen har vi styrket laget vårt betydelig på strategi, omdømme og politikk – og vi satser på bærekraft, som er en naturlig del av stadig flere oppdrag. 

I tillegg hadde vi veldig god vekst i omsetningen, sier daglig leder Jan-Erik Larsen. Kruse Larsen omsatte for 33,2 millioner kroner i 2018. Byråinntekten endte på like under 32 millioner kroner. Det er opp fra henholdsvis 27,2 millioner og 26 millioner året før. 

Storm Communications ble etablert på våren og endte oppstartsåret i pluss, og med en omsetning og byråinntekt på 6,5 millioner kroner. - Kruse Larsen fikk et resultat på 5,4 millioner kroner. Det er vi veldig godt fornøyde med. Vi har en modell der vi deler ut en god andel av overskuddet i bonus til de ansatte, og i tillegg koster det en del å satse.
Vi ser at etterspørselen etter tjenestene våre vokser, og tror 2019 blir et fint år, sier Larsen. Storm Communications ble startet sammen med Petter Stordalen for å bli best i byen på selskapskommunikasjon og finansiell kommunikasjon.

Kruse Larsen har samtidig fokusert på strategisk kommunikasjon, myndighetskontakt og politikk. Målet er å gi kundene en bredde i tjenester, men samtidig bygge spissede kompetansemiljøer. Kruse Larsen hentet flere dyktige seniorrådgivere i 2018. I år har selskapet styrket seg på bærekraft, energi og klima ved å hente Anne Therese Gullberg. 

Hun er tidligere klimaforsker i CICERO og har bred erfaring med strategi, medier og politikk. 

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet og mangeårig rådgiver for Siv Jensen, Petter Kvinge Tvedt, er ansatt og begynner når karantenetiden hans er over. - I år skal vi bli enda bedre og jobbe med enda flere spennende prosjekter. Vi blir fortsatt større om kundene trenger det, men har ikke noen voldsomme vekstambisjoner for Kruse Larsen. 

Laget her er sterkt og bredt, men jeg håper vi finner et par fremadstormende og sultne rådgivere til som passer inn og utfyller oss. 

Og så har vi store ambisjoner for Storm, sier Larsen. Storm Communications ledes av Marius Parmann, som har med seg tidligere E24-redaktør Per Valebrokk som partner. Selskapet vokste til fem ansatte i 2018. - Vi har fått en fantastisk mottakelse i markedet. Vi er opptatt av å ha det gøy i lag med våre kunder, og 2018 har vært ti av ti mulige poeng på gøy-skalaen. 

Vi har sagt at vi skal vokse i takt med kundemassen. En stadig høy etterspørsel etter våre tjenester, innebærer at vi må fortsette å gi gass.

Vi har planer om flere nye rekrutteringer i løpet av våren, sier Parmann.Både Kruse Larsen og Storm Communications har åpne kundelister. - Vi har flere kunder vi samarbeider med Kruse Larsen om. Det fungerer utmerket, og gjør at vi kan tilby bredden av tjenester for de kundene som har behov for det. 

Samtidig kan vi være tro mot nisjetankegangen og rendyrke det vi skal være best på, sier Parmann.


Nøkkeltall for 2018:Kruse Larsen:
Omsetning: 33,17 MNOK
Byråinntekt: 31,95 MNOK
Resultat før skatt: 5,41 MNOK
Resultatgrad: 16,3 prosentStorm:
Omsetning: 6,47 MNOK
Byråinntekt: 6,47 MNOK
Resultat før skatt: 0,62 MNOK
Resultatgrad: 9,5 prosent

0