Kruse Larsen lanserer nordisk debattarena for helsesaker

Kruse Larsen og tre andre nordiske byråer lanserer nå en felles storsatsing på helse. Nordic Health Talks skal bli en ny arena for den nordiske helsedebatten - og for viktige samtaler om helse og medisin i hvert enkelt land. 

Helsesektoren er i rask utvikling teknologisk, regulatorisk og på en rekke andre områder. Nordic Health Talks skal skape gode og viktige samtaler i Norge, Sverige, Finland og Danmark – og på tvers av landegrensene.

 

-Det ligger et stort potensial for mer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom helse- og life science-aktører i Norden. Veldig mange ideelle og private aktører jobber på tvers av landegrenser, og det er behov for en arena for å åpne for diskusjoner og erfaringsutveksling mellom nordiske aktører, sier Mette Nilstad, partner og leder av helseteamet i Kruse Larsen.

 

Ny forskning, ny teknologi og store gjennombrudd skaper muligheter, men også utfordringer og dilemma. Nye regler og retningslinjer, for eksempel fra EU, vil treffe alle de nordiske landene.

 

- Vi er fire forholdsvis små land. Et sterkere nordisk samarbeid øker sjansene for at vi blir lyttet til når store beslutninger skal tas. Spesielt når det gjelder sjeldne sykdommer og i tilknytning til avanserte terapier vil det være nyttig å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene, sier Nilstad.

 

Nordic Health Talks vil løfte faglige og helsepolitiske problemstillinger til scenen. Dette vil være en arena hvor vi inviterer både selskaper, organisasjoner, helsepersonell, politikere og akademia til gode samtaler.

 

Kruse Larsen arrangerer Nordic Health Talks i samarbeid med Reform Society (Sverige), Molecule Consultancy (Danmark) og Ahjo Communication (Finland), som hver for seg er de ledende byråene innen helse og life science i sitt land, men som ved å forene krefter vil løfte den nordiske helsedebatten enda et hakk.

 

-Vi i Kruse Larsen har en unik oversikt over og forståelse av norsk helsevesen og norsk politikk. Jeg er sikker på at helse- og omsorg, organisering, finansiering og utvikling av nye medisiner og ny teknologi, vil bli brennhete temaer i tiden som kommer som vil interessere både borgere og politikere. Det kommer vi til å se allerede i høstens lokalvalg, sier Jan-Erik Larsen, partner og daglig leder i Kruse Larsen.

 

Arrangementene vil avholdes både fysisk og digitalt minst to ganger i året, vår og høst, i tillegg til arrangement under Arendalsuka. Under merkevaren Nordic Health Talks vil vi holde arrangementer i samarbeid med alle landene, enkelte av landene og også alene, avhengig av hvilket tema som skal belyses, sier Larsen.

 

Den aller første Nordic Health Talks ble spilt inn i Stockholm i Sverige onsdag 29. mars med tema «Nye legemiddelregler i EU – når kommer forslaget og hva er konsekvensene?»

 

Her kan du se sendingen.

 

Bakgrunnen er EU-kommisjonens forslag til ny legemiddellovgivning, som har vært gjenstand for debatt siden et utkast ble lekket til media i desember. Forslaget har blitt utsatt flere ganger og er nå ytterligere forsinket. I denne samtalen belyser vi konsekvensene for forskning, innovasjon og konkurranseevne i europeisk biovitenskap, dersom de lekkede forslagene blir virkelighet.

 

På bildet: Forretningsområdeleder helse Petter Odmark i Reform Society  og partner og daglig leder Jan-Erik Larsen i Kruse Larsen. Foto: Anneli Nygårds

 

Ved videre spørsmål kontakt:

Mette Nilstad, partner og leder av Kruse Larsens helseteam

Tlf: 917 18 308

E-post: mn@kruselarsen.no

 

Jan-Erik Larsen, partner og daglig leder i Kruse Larsen

Tlf: 995 41 967

E-post: jel@kruselarsen.no

0