Kruse Larsens samferdselsteam

Det er få ting som legger så viktige premisser for utvikling som samferdsel og transportsektoren. Samtidig er det en viktig balanse mellom effektiv transport og bærekraftig utvikling. 

Kruse Larsen har lang erfaring med myndighetskontakt og politisk kommunikasjon. Vi har et samferdselsteam bestående av erfarne seniorrådgiver som kan bistå deg med sin innsikt, kompetanse og råd.

Bjarne Håkon Hansen, partner og seniorrådgiver


Bjarne Håkon Hanssen er en svært erfaren kommunikasjonsrådgiver for norsk nærings- og organisasjonsliv. Han har mange års erfaring fra norsk politikk på alle nivåer, også som statsråd i tre departementet i en periode på mer enn fem år. Dette har gitt ham en særskilt innsikt og forståelse i beslutningsprosesser. Etter at han forlot politikken, har Hanssen tatt i bruk sin kompetanse og innsikt som strategiske verktøy for sine kunder. Både med tanke på kommunikasjon, arbeidet med omdømme og profilering, samfunnskontakt og budskap.


Hanssen har gjennom sitt virke som investor, gründer og partner i flere selskaper sterk innsikt i både næringslivet sett fra eiersiden og fra rådgiversiden – i samarbeid med sentrale aktører i norsk næringsliv. Han har jobbet med alt fra arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, ideelle og kommersielle selskaper med noen av Norges mest kjente merkevarer. Erfaringene har gitt han en bred forståelse av norsk næringsliv, og hva som skal til på et strategisk nivå for og lykkes.

Karen Skjånes, seniorrådgiver


Karen Skjånes er en erfaren rådgiver med særlig kompetanse innenfor samfunns- og myndighetskontakt for virksomheter som har en berøringsflate mot offentlig sektor. Hun har mange års erfaring med å fasilitere budskapsutvikling og kommunikasjonsstrategier for store virksomheter med kompleks interessenthåndtering.


Karen Skjånes er kjent som en av de skarpeste analytiske hjernene i rådgiver-Norge og har dyp ekspertise på samfunns- og myndighetskontakt.
Karen har vært sentral i flere oppdrag for offentlige og private virksomheter som har hatt behov for å kunne påvirke egne konkurransefortrinn og kommunisere med eier, politikere og omgivelser. 


Siden 2014 har hun vært rådgiver i flere ulike kommunikasjonsselskaper. Karen har en sentral rolle i mange av de største kundene til Kruse Larsen. Hun har vært sentral i flere oppdrag for offentlige og private virksomheter som har hatt behov for å kunne påvirke egne konkurransefortrinn og kommunisere med eiere, politikere og omgivelser.

Petter Kvinge Tvedt, seniorrådgiver


Petter er en erfaren strategisk rådgiver og har unik kompetanse om politikk og posisjonering. Han jobbet for Siv Jensen i Finansdepartementet fra 2013 til 2018. Som statssekretær hadde han ansvar for strategi og kommunikasjon.

Som statssekretær jobbet han tett på flere fagdepartement, og hadde i en periode hadde ansvar for Samferdselsdepartementet hvor han arbeidet blant annet med Nasjonal Transportplan og Jernbanereformen. I Kruse Larsen har han ledet prosjekter for nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner i en rekke bransjer, og har jobbet særlig med selskaper i samferdsel, energi og finans.

I over tolv år har han jobbet tett med politiske toppledere, både lokalt og nasjonalt. Petter har solid lokalpolitisk erfaring fra Fremskrittspartiet, som rådgiver for byrådet i Bergen og valgt medlem av både i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting.
Med bred erfaring både på operativt og strategisk plan kan Petter bistå kunder i Kruse Larsen med politisk analyse, mediehåndtering, budskapsutvikling, strategiarbeid og krisekommunikasjon.

Christopher Amundsen Wand, seniorrådgiver


Christopher er en erfaren strategisk rådgiver innenfor politikk og krisehåndtering. Han har vært folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, og periodevis møtt i Stortinget.
Christopher har jobbet med samferdsel i hele sitt politiske liv. Som lokalpolitiker fra Ringeriksregionen har kampen om Ringeriksbanen vært helt sentral. Han har vært lobbyist for blant annet dobbeltspor til Kongsberg og E16 fra Sandvika til Hønefoss.


I 2015 tok han oppdrag for infrastrukturleverandøren Alstom Transport AS. Der bisto han med å posisjonere selskapet generelt overfor Norske samferdselsmyndigheter, og spesielt overfor prosessen med ERTMS, samt trikkeanbudet i Oslo. Oppdragsgiver vant til slutt det nest største anbudet på ERTMS (onboard).


Under prosessen med jernbanereformen bisto Christopher ROM Eiendom med å forstå det politiske landskapet og rapporterte jevnlig til NSBs konsernledelse. Han ga jevnlig råd på NSBs kommunikasjon med departementet. I 2018 var han med på teamet som vant oppdraget med NSB (Geelmuyden Kiese). Her bisto han med å forberede Arendalsuka og annen kommunikasjon rundt Trafikkpakke sør.


Christopher har også bistått teknologiselskapet Uber med kommunikasjon og påvirkning i forbindelse med endringer i drosjeregelverket, og vært Kruse Larsens kundeansvarlige ovenfor Flytoget.

0