Nå er politikken tilbake for fullt i byutviklingspolitikken

Tirsdag 24. oktober lanserte byrådet i Oslo sin nye byrådsplattform – Hammersborgerklæringen. Den bekrefter det alle forventet etter høyresidens valgskred: Nå blir det store bokstaver i politikkdelen av byutviklingspolitikken.

To tredeler av landets innbyggere har nå en ordfører fra Høyre. Høyresiden har samlet sett virkelig festet grepet om landet. For de som er opptatt av – for ikke å si arbeider med – byutvikling, medfører dette politiske skiftet viktige endringer.


 
Oslos nye byrådsplattform er et krystallklart eksempel på hvordan et politisk skifte påvirker byutviklingspolitikken:

  • Det åpnes for en relativt kraftig liberalisering av leilighetsnormen, ved at det åpnes for flere mindre leiligheter, og at man reduserer minstestørrelsen fra 35 til 30 kvadratmeter.
  • Utbyggingstakten skal økes ved å regulere flere boliger i året.
  • Det varsles en gjennomgang av mindre reguleringsplaner.
  • Det varsles forenklinger i reguleringen av mindre tomter i den tettere delen av byen.

Og kanskje mest undervurdert i byutviklingspolitisk kontekst: Den politiske klageadgangen som ble fjernet av det forrige byrådet, gjeninnføres. Får man avslag fra saksbehandlerne i hovedstaden nå, har man igjen mulighet til å få prøvd saken sin hos politikerne i stedet for å ende opp med ekspressfart til Statsforvalterens nei-stempel.


Ikke bare liberalisering og mer makt til politikerne

Men, det er ikke bare liberalisering. Byrådet tar også til orde for at bærekraft skal stå sentralt i alle ledd og i alle prosjekt. Det innebærer også et forslag om det byrådet kaller en ny «Parkagrense», for å gi grøntområder og natur sterkere vern. 
 
Et interessant punkt fra samarbeidsavtalen med FrP og KrF er at «Det innføres en rutine der alle innkomne planinitiativ sendes frem til BYUV straks de er innkommet, sammen med en kortfattet orientering med foreløpige vurderinger av forslaget». Det kan ikke leses på annen måte enn at byutviklingskomiteen i Oslo vil ha mer styring på prosessene.


Arealplaner og eiendomsprosjekter i spill

Byutviklingspolitikken er et fremragende eksempel på hvor viktig politiske rammevilkår er for næringslivet. Med politiske endringer, nye politiske flertall og nye politikere i viktige posisjoner, kommer også nye muligheter og utfordringer.


Eiendom og utviklingsprosjekter er også beryktet for sine langvarige prosesser, med mange involverte og stor interesse fra naboer og samfunnet rundt. Politikerne har den vanskelige oppgaven med å balansere en lang rekke ulike hensyn: fra naboer og samfunnet rundt, til bevaring av grøntområder og behovet for nye boliger og næringsbygg.

 
Nye politiske flertall og enkeltpolitikere i nye posisjoner har alle sine ulike hensyn, og i arealpolitikken er politikken ofte mer uforutsigbar enn på mange andre områder. Det er ikke alltid et klart skille mellom høyre- og venstresiden, heller ikke innad i blokkene og i de enkelte partiene. Ulike politiske allianser kan snu opp ned på allerede vedtatte planer og tidligere flertall for reguleringssaker på vei til politisk behandling. Dette betyr at mye kan stå på spill etter et valg.

 

Er du interessert i byutviklingspolitikken i din kommune, er din tid nå. Hos Kruse Larsen og Pressure har vi en rekke rådgivere som har jobbet tett på og med kompliserte byutviklingsprosjekter, fra utbyggingsområder på tegnebrettet til ferdigregulerte næringsbygg og boliger. Har du behov for bistand eller lurer på hva vi kan tilby deg og din bedrift? Les mer her.

0