Podkast: Helsepersonell-kommisjonens rapport: En game changer, eller havner den i skuffen?

En «game changer» og «et paradigmeskifte» er begreper som er blitt brukt for å beskrive NOU-en «Tid for handling», som ble levert regjeringen 2. februar.

Men er det vilje blant arbeidstakere, arbeidsgivere, politikere og befolkningen til å ta de grepene kommisjonen mener er nødvendig for å hindre et sammenbrudd i den offentlige helsetjenesten?
Eller vil de store grepene som anbefales havne i en skuff fordi de går på tvers av politisk ideologi?


Vi tar debatten med Gunnar Bovim, Helsepersonellkommisjonens leder, Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Spekter, Anne Karin Rime, president i Legeforeningen og Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleierforbundet.

 

Denne spesialepisoden ledes av Siri Tømmerbakke, som er seniorrådgiver i Kruse Larsen. Du finner episoden der du lytter til podkast.

0