Slik blir forhandlingene om revidert budsjett

Veksten i økonomien faller kraftig, arbeidsledigheten har ikke vært høyere på 75 år, og regjeringen gir gass i sitt reviderte budsjett for å stimulere økonomien. God gammeldags motkonjunkturpolitikk. Kort fortalt har justeringen  av statsbudsjettet i mai aldri vært større. Nå venter krevende forhandlinger i Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er normalt en mindre justering av statsbudsjettet. I år er budsjettrevisjonen alt annet en normal. Nøkkeltallene bekrefter at tiltakene regjeringen har satt inn for å begrense smitten fra koronaviruset har gitt et kraftig negativt sjokk på norsk næringsliv og viser store endringer i Finansdepartementets anslag for norsk økonomi.


Veksten i BNP for Fastlands-Norge faller kraftig. Den økonomiske veksten var anslått til 2,3 prosent i statsbudsjettet, i regjeringens oppdaterte anslag i RNB ventes en negativ vekst på 4 prosent. Det vil bli den verste nedturen siden krigen. Arbeidsledigheten i Norge anslås å øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i år, som vil være den høyeste arbeidsledigheten på 75 år. 


Regjeringen svarer med å åpne pengesekken og øke oljepengebruken med formidable 70 prosent, fra 245 milliarder til 419 milliarder kroner. Aldri før har regjeringen foreslått å bruke så mye oljepenger. Det tilsvarer en oljepengebruk på 4,2 prosent av oljefondets verdi, og godt over handlingsregelen om å bruke en anslått realavkastning på 3 prosent av fondet. Den såkalte budsjettimpulsen, som viser om budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien, anslås til 5,1 prosent. Det er dobbelt så kraftig stimulans av økonomien som under finanskrisen.


Dette er veien til vedtak i Stortinget:


Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre begynner nå samtaler og forhandlinger, i første omgang med FrP. Det er knyttet stor spenning forhandlingene, og det er ventet tøffe krav. Partileder Siv Jensen har allerede uttalt at partiet ikke kommer til å være en rundingsbøye i budsjettforhandlingene. 


Regjeringen kritiseres både fra både høyre- og venstresiden for å gi for lite gass. FrPs frykt er at dette også vil bli tilfelle i den neste  krisepakken som er ventet i slutten av mai. Her vil det bli krav om skatte- og avgiftskutt for å hjelpe bedrifter og begrense handelslekkasje. En kraftig rød klut fra regjeringen er forslaget om å utsette kuttet i den kommunale eiendomsskatten. Dette var et viktig gjennomslag for FrP. Det er også ventet reaksjoner på forslaget om å innføre en produksjonsavgift på laks fra 2021. For å nevne noe.  


FrP mener RNB må forbedres på flere områder. Særlig gjelder det oljepakken. Her vil det bli forhandlinger om både regjeringens forslag om å endre den såkalte friinntekten og forslaget om å øke CO2-prisen som motvekt til lavere kvotepris på CO2.


Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at det må komme økte bevilgninger til kommunene. Sp viser til at KS selv har anslått ekstrautgifter og inntektsbortfall på opptil 20 milliarder kroner. Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener regjeringen er for passive og er bekymret for økte økonomiske forskjeller. Under koronakrisen har regjeringen blitt presset til å iverksette kraftigere tiltak av FrP og de rødgrønne partiene. Men når det gjeld er RNB-forhandlingene har Siv Jensen blankt avvist at FrP vil samle seg i den mye omtalte “firerbanden”.  


Til tross for rekordhøy pengebruk, møter også regjeringen kritikk fra NHO og LO. NHO etterlyser mer treffsikker hjelp til bedrifter som fortsatt sliter og mener politikerne blant annet bør prioritere kutt i skatt på arbeidende kapital (bedre kjent som formuesskatt). LO kaller forslaget fra regjeringen skuffende svakt, og etterlyser blant annet mer penger til kommunene og at den midlertidige permitteringsordningen utvides til tiltakene mot virusutbruddet er faset helt ut. 


Budsjetthøringer i finanskomiteen blir ikke gjennomført i år. Det er derimot mulig å sende komiteen skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken. Fristen for formelle innspill til finanskomiteen er 15. mai kl. 12. I tillegg er det mulig å be om digitale møter med den enkelte representant for å påvirke forhandlingene utover i mai, helt frem til finanskomiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget senest i midten av juni. 

 

Samtidig har revidert nasjonalbudsjett blitt brukt som en mulighet for partiene til å  komme med merknader og forslag som har lagt føringer for arbeidet med statsbudsjettet for neste periode. I regjeringen er dette arbeidet for lengst i gang, og vi i Kruse Larsen har god kjennskap til regjeringens arbeidsplan, viktige frister og milepæler i budsjettarbeidet. Ta kontakt med oss om du vil drøfte hva som skal til for å få gjennomslag i revidert budsjett eller i 2021-budsjettet. Jo tidligere i prosessen du melder deg på for å få gjennomslag, jo større er sjansen for å lykkes.                

Se statsbudsjettet.no for fullstendig oversikt over alle tiltakene regjeringen har presentert i RNB. 

0