Slik kan du påvirke statsbudsjettet 2020

For første gang på seks år er det en flertallsregjering som legger frem statsbudsjettet. Tidligere har politikerne kommet til enighet etter forhandlinger på Stortinget, men nå er de enige i forkant. Hvordan kan du påvirke budsjettet når det allerede er ferdigforhandlet? Det er ikke umulig! Her er det du trenger å vite.


Hovedregelen for alt av påvirkningsarbeid er at sjansen for gjennomslag er større jo tidligere du kommer i gang. Budsjettprosessen starter i Finansdepartementet omtrent et år før budsjettet legges frem, men det er fortsatt mulig å få gjennomslag når det ligger til behandling i Stortinget - også når det er en flertallsregjering. 


Det første du må ha er en oversikt over hva som skjer til hvilken tid.

- Budsjettet legges frem 7. oktober. Hva er din plan for budsjettdagen?

- Det er budsjetthøringer i fagkomiteene fra 14.-24. oktober. Har du søkt om å delta?

- Finanskomiteen avgir sin innstilling til Stortinget innen 20. november. I løpet av den påfølgende uken finner finansdebatten sted i Stortinget. Hvem skal tale din sak?

- I de påfølgende dagene frem til budsjettet skal vedtas i Stortinget 13. desember behandler fagkomiteene hvordan pengene skal fordeles, og de kan kun gjøre omprioriteringer innenfor de rammene som da er satt. Er de gjort kjent med hva som er viktig for deg - og hvorfor?

For det andre må du finne ut av hvem som er dine viktigste alliansepartnere, og hvordan du bør samarbeide med dem.

- Hvilke stortingsrepresentanter er lydhøre?

- Hvilke andre aktører ønsker det samme som deg?

- Hvilke feller bør man unngå, og hva må til for å bli hørt?

I fjor deltok 841 organisasjoner og bedrifter på budsjetthøring i Stortinget. På toppen av det kommer en rekke enkeltmøter med stortingsrepresentanter og hundretalls brev, e-poster, leserinnlegg og medieutspill om saker som var savnet i statsbudsjettet. Summen av ønsker utgjorde flerfoldige milliarder kroner, likevel ble det ikke flyttet på mer enn 4,3 milliarder kroner i budsjettforliket til tross for flere uker med knallharde og tilspissede forhandlinger.

Statsbudsjettet for 2019 var på 1350 milliarder kroner. Budsjettet for 2020 blir større enn noensinne, men også trangere, fordi statens underliggende utgifter øker og øker.

Kunsten er å få politikerne til å forstå hvorfor akkurat din sak bør prioriteres foran alle andre som kjemper om politikernes velvilje i budsjettarbeidet. I år blir det viktigere enn noen gang å ha en god strategi for gjennomslag. En plan for hvordan du skal gå frem, hvem du skal snakke med, og hva som skal til for å bli hørt.


I Kruse Larsen jobber det erfarne rådgivere med bakgrunn fra rikspolitikken som har god kjennskap til Stortingets budsjettarbeid. Vi hjelper deg gjerne med å skreddersy en plan for hvordan du og dine ønsker kan trenge gjennom lydmuren.

0