Slik kan du påvirke statsbudsjettet

I fjor var det en flertallsregjering som la frem sitt forslag. I år er det knyttet betydelig større spenning til statsbudsjettet. I tiden som kommer venter uker med harde forhandlinger mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i Stortinget.

Det er godt nytt for alle som ønsker å påvirke innholdet i budsjettforslaget. I fjor, da Norge hadde en flertallsregjering, ble det kun flyttet 200 millioner. I år vil det derimot bli et betydelig større handlingsrom. Forrige gang det var mindretallsregjering, ble det flyttet hele 4,3 milliarder kroner. 

Det er likevel viktig å forberede seg godt for å sikre gjennomslag i budsjettprosessen. Kampen om oppmerksomheten og pengene er stor.

Kruse Larsen står klare for å hjelpe deg

I Kruse Larsen jobber det erfarne rådgivere med bakgrunn fra rikspolitikken som har god kjennskap til Stortingets budsjettarbeid. Vi hjelper deg gjerne med å skreddersy en plan for hvordan du og dine ønsker kan trenge gjennom lydmuren. Vi lager en strategi for hvordan du skal gå frem og hvem du skal snakke med. Vi vet hva som skal til for å bli hørt.

Kunsten å overbevise

Hvert år deltar hundrevis av organisasjoner og bedrifter på budsjetthøringer i Stortinget. I tillegg avholdes et utall enkeltmøter med stortingsrepresentanter, og hundretalls brev, e-poster, leserinnlegg, og medieutspill om saker som var savnet i Statsbudsjettet ble rettet mot representantene. 

Kunsten er å overbevise politikerne om hvorfor akkurat din sak skal prioriteres foran alle andre som kjemper om politikernes gunst i budsjettarbeidet. En god strategi for gjennomslag er avgjørende. For å lykkes med å overbevise politikerne trengs en plan. Kruse Larsen vet hva som skal til for å bli hørt, og hvem du bør snakke med.

Fremskrittspartiet sitter med nøkkelen

Det Fremskrittspartiet som venter regjeringen i Stortinget vil ikke gi ved dørene. De ledes av Siv Jensen, som frem til januar var finansministeren som begynte arbeidet med forslaget. Få på Stortinget kan statsbudsjettet bedre. Samtidig vil det være en enorm forventning til at Fremskrittspartiet skal bevise at det var riktig å gå ut av regjering ved å sikre viktige og synlige seire på vegne av sine velgere.

Partiet har lenge slitt på målingene. På tross av et par gode målinger den siste tiden, kommer garantert ikke Siv Jensen og sjefsforhandler Sylvi Listhaug til å gi fra seg muligheten til å få et tydelig FrP-stempel på dette budsjettet. Det er tross alt valg neste år. Alt ligger dermed til rette for at dette kan bli et budsjett hvor det gjøres betydelig endringer under behandlingen i Stortinget.

Viktige datoer og tips

  • 7. oktober legges budsjettet frem. Hva er din plan for budsjettdagen?
  • 15. - 28. oktober holdes budsjettføringer i fagkomiteene. Har du søkt om å delta? Oversikt over alle datoene finnes her.
  • I begynnelsen av desember skal Finanskomiteen ha avgitt sin innstilling til Stortinget. Da gjennomføres årets viktigste stortingsdebatt, nemlig finansdebatten. Hvem skal tale din sak?
  • I de påfølgende dagene frem til budsjettet skal vedtas behandler Stortingets fagkomiteer hvordan pengene skal fordeles til forskjellige formål. Komiteene kan da kun gjøre omprioriteringer innenfor de rammene de har blitt gitt. I tillegg kan komiteene legge viktige politiske føringer som kan påvirke rammebetingelsene til næringslivet det kommende året.

Vi er klare for å hjelpe deg

Har du spørsmål til statsbudsjettet? Trenger du hjelp til arbeidet med budsjettforhandlingene? Ta kontakt med oss. 

Petter Kvinge Tvedt, seniorrådgiver i Kruse Larsen
Telefon: 995 53 007
E-post: pkt@kruselarsen.no

Christopher Wand, seniorrådgiver i Kruse Larsen
Telefon: 924 50 939
E-post: caw@kruselarsen.no

Anne Therese Gullberg, seniorrågiver i Kruse Larsen
Telefon: 480 72 050
E-post: atg@kruselarsen.no

Celine Gran, daglig leder i Pressure
Telefon: 907 75 590
E-post: celine.gran@addpressure.no

0