«Splendid isolation» som rødgrønn energidoktrine?

Energipolitikk kan bli en av den nye regjeringens mest krevende saker. Sp åpner for å la EØS-avtalen ligge, men både Sp, SV og deler av fagbevegelsen vil ha omkamp om deltagelsen i det europeiske energisamarbeidet.

Gjennom åtte år med borgerlig regjering har Norge knyttet seg stadig tettere til EU i energi- og klimapolitikken. Da Solberg-regjeringen i 2015 skulle forene Venstre og Fremskrittspartiet, ble løsningen en forpliktelse til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU.

Dermed ble klimasamarbeidet med EU utvidet fra kvotepliktig sektor til hele økonomien.

Men mens EU-tilknytningen løste Solberg-regjeringens klimapolitiske utfordringer, er det nettopp EU-tilknytningen som skaper en av de største utfordringene for den nye regjeringen.

Les hele innlegget her. 

0